KKN-utbildning södra Sverige

Dokumentation

Här samlar vi dokumentationen från seminarierna i KKN-utbildning södra Sverige 2018-2019. Du kan hitta presentationer, länkar och andra dokument som har tagits upp under seminarierna och den konferens som arrangerades efter avslutad utbildning.

Saknar du något på sidan? Kontakta i så fall ola.jacobson@skane.se.

Övergripande länkar och rapporter:

Seminarium 1

Vad är KKN?

Malmö, 29-30 maj 2018

S-P-O-K, Form/Design Center

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. SPOK har Skåne som utgångspunkt och vill verka för en utveckling av lokal produktion och i förlängningen även en mer lokal konsumtion.

Bildspel

Katja Lindqvist, Lunds universitet

KKN ur ett forskningsperspektiv: vad säger forskningen om kultur som näring, om förutsättningarna, ekonomin, skillnaden mellan stad och landsbygd samt kulturpolitikens motiv för att satsa på KKN?

Bildspel

Regionernas roll

Mats Hallberg, biträdande kulturchef, Region Skåne
Karin Palmér, samordnare näringslivsfrågor, Region Kronoberg

Anteckningar

Statens definition av KKN

Daniel Thuresson, handläggare kulturella och kreativa näringar, Tillväxtverket:
Kulturella och kreativa näringar - definitioner, självbilder och hur bitarna passar.

Bildspel

Media Evolution

Sofie Bachrach, Head of Community.
Media Evolution är en öppen innovationsarena och medlemsorganisation för företag i Skåne och Blekinge inom mediebranschen. Media Evolution har ca 400 medlemmar bestående av företag, högskolor, kommuner och regionala organisationer.

Bildspel

SPACE BY JEANETTE

Jeanette Gostomski, konstnär och kreatör om offentliga sektorn som kund.
Gestaltning av livsmiljö - att skapa i staden med staden.

Bildspel

Seminarium 2

Kommunens strategiska roll

Växjö 24-25 september 2018

PM & Vänner

Per Bengtsson, grundare och kreativ ledare på PM & Vänner: om att gräva där man står och att samarbeta med kommun och region.

Hemsida

Spelkollektivet i Tingsryd

James Newnorth, Spelkollektivet i Tingsryd & Rose-Marie Svensson, Tingsryds kommun: om att skapa förutsättningar för att utveckla dataspel på landsbygden i samspel med kommunen.

Bildspel

Falkenbergs kommun

Kristjan Fannar från Destination Falkenberg: om att strategiskt arbeta fram en profil.

Bildspel

Landskrona Foto

Göran Nyström, verksamhetsledare: om att göra staden attraktiv för kulturella och kreativa näringar genom en tydlig kulturprofil.
Landskrona Foto.

Bildspel

Wilhelm Skoglund, Mittuniversitetet Östersund

Om KKN utanför storstaden och vad företagen efterfrågar från kommunerna.

Bildspel

Jönköpings kommun

Henrik Hermansson: om handlingsprogram för KKN på kommunal nivå.
KKN handlingsprogram Jönköping.

Bildspel

MittSkåne

Maria Klitte, Destination MittSkåne & Petra Kuritzén, Hörby kommun: om små kommuner i samverkan kring en gemensam KKN-strategi.

Bildspel

Emmaboda kommun

Weronica Stålered: om Glasriket på tillväxt - strategiskt profilarbete i samarbete mellan kommuner.

Bildspel

Region Blekinge & Region Skåne

Lisa Andersson, Region Blekinge, Maria Tuszynski & Ola Jacobson, Region Skåne: om regionala handlingsplaner för KKN och hur kommunernas och regionernas utvecklingsarbete kan samspela.

Workshop resultat

Seminarium 3

Kommunens operativa roll

Karlshamn 21-22 november 2018

Två politikområden

KKN i skärningspunkten mellan två politiska områden och uppdrag.

Bildspel

Blekinge Tekniska Högskola

Leo Andrea Nordwall, programansvarig Digital bildproduktion: om en utbildning med fokus på IT, estetik och hållbarhet.
Hemsida

Bildspel

The Glass Factory

Ann-Christine Torgnysson, Emmaboda kommun & Maja Heuer, museichef: om kommunsamarbete och placemaking med utgångspunkt i glasdesign.
Hemsida

Bildspel

Live Green & Young Innovation Hub

Louise Lindén, social entreprenör: om att bygga ungt engagemang och entreprenörskap genom kultur och evenemang.
Hemsida

Bildspel

Göteborgs universitet

Erik Lundberg, forskare: om strategisk evenemangsplanering och kommunens roll i samband med evenemang.
Hemsida

Bildspel

Hultsfredsrebellen

Putte Svensson Sahlin: om att jobba med samhällsutveckling som kulturentreprenör.
Hemsida

Bildspel

PLX Translunar

Alexander Höglund: om att verka som konstnärlig entreprenör i Malmö och på Tjärö.
Hemsida

Bildspel

Tjörnedala Konsthall/ÖSKG

Susanne Lindblad, verksamhetschef: om konstrundor som drivkraft för tillväxt och utveckling.
Hemsida

Bildspel

Seminarium 4

Företagsfrämjande infrastruktur och system

Kalmar, 12-13 mars

Region Skåne

Louise Strand, Inköpsdirektör, Region Skåne: om att använda upphandling på nya sätt som gynnar innovation och små företag.
 

Bildspel

Southern Sweden Creatives

Maria Larsson,
Projektledare: om att stödja små och medelstora KKN-företag i sitt internationaliseringsarbete.

Bildspel

Kalmar Science Park

Louise Östlund, Tekn. Dr, VD: om inkubatorns roll för branschöverskridande samarbete och lokal utveckling.

Ateljéhus Pukeberg

Ellen Ehk Åkesson, Konstnär/konsthantverkare: om att arbeta som konstnär och företagare samtidigt.

Bildspel

Bygggnads AB O.G. Ohlsson

Jenny Ahnegård, Projektchef: om vikten av samarbete mellan kommun och näringsliv, t.ex. fastighetsägare när man skapar miljöer för kreativa småföretagare.

Bildspel

IFÖ Center

Theresa Holmberg,
Konstnär: om etableringen av Ifö Center i Bromölla - med kollektivverkstad, kurser, utställningar, ett uthomhusgalleri för gatukonst, artist in residence-verksamhet, guidade visningar och en projektplattform.

Bildspel

Kreativa Öland

Olof Svensson, Kreativa Öland
Susanne Bredesjö Budge, Mörbylånga kommun: om en KKN-inkubator på Öland med konstnärskapet i fokus.
 

Bildspel

Seminarium 5

Affärsutveckling

Varberg, 23-24 maj

Kreativ Sektor, fem branschorganisationer i samarbete

Johanna Nylander
Om KKN-branschens speciella behov och förutsättningar, bl.a. utifrån Tillväxtverkets rapport "Plats på scen". 

Bildspel

Almi Blekinge

Anders Johansson, rådgivare
Hur kan man stötta mindre företag i deras affärsutvecklingsprocesser?

Bildspel

Coompanion Halland

Kajsa Vik, verksamhetsledare
Affärsutveckling för samhällsentreprenörer – Erfarenheter från projektet ”Social innovation och samhälls-entreprenörskap i Halland.

Bildspel

Falkenbergs kommun

Madeleine Nemstrand, näringslivsutvecklare
Timbanken – Enkelt sätt att stötta företag utifrån företagens egna behov.

Bildspel

Region Halland

Eric Ruth, VD/Filosof Nordik Surfers
Jimmy Sandberg, destinationsutvecklare, Region Halland

Hallifornia - Att sälja en livsstil.

Bildspel

Hamburg Kreativ Gesellschaft

Jenny Kornmacher, Projektledare, Cross Innovation Hub
Innovation genom samarbete mellan KKN och andra näringar.

Bildspel

Talent Coach

Bosse Nikolausson, Projektledare
Thomas Karlsson, Coach

Talent Coach – Affärsutveckling och affärslogik med konstnären/artisten i centrum.

Bildspel

Röstånga Utvecklings AB

Nils Phillips, Ordförande
Röstångamodellen – Sociala innovationer, lokal utveckling och KKN.

Bildspel

Fabel

Max Valentin, VD
Workshop/diskussion: Rekommendationer till kommunerna vad gäller nästa steg i utvecklingen av KKN baserat på statistik och fakta från olika källor.

Bildspel

KKN-konferens södra Sverige 2019

Kommunernas och regionernas roll i utvecklingen av kulturella och kreativa näringar

Plats: Hässleholm kulturhus.
Tid: 3 oktober 2019
Inbjudna: kommunala och regionala tjänstemän och politiker med ansvar för kultur och näringsliv i södra Sverige.

De kulturella och kreativa näringarna (KKN) växer och skapar sysselsättning över hela Sverige. Det tillkommer fler företag i alla regioner. Under år 2016 bidrog KKN till BNP med cirka 3,1 procent. Produktionen sker genom cirka 130 000 verksamheter med cirka 187 000 sysselsatta. Andelen KKN-företag i regionerna är över 8 procent i genomsnitt. EU kommer att satsa stort på KKN i sitt forsknings- och innovationsprogram Horizon under 2021- 2027.

Men vad är KKN – vilka branscher talar vi om och varför har vi en särskild kategori för dem? Vilka villkor och förutsättningar jobbar de under? Vad har de för omsättning? Varför är de bättre på export än andra branscher? Växer KKN-branscherna snabbare än andra? Vad kan vi göra för att stimulera utvecklingen i både stora och små kommuner?

Nedan finns dokumentationen från en dag med förslag och exempel på hur näringslivspolitiken och kulturpolitiken på regional och lokal nivå tillsammans kan driva utvecklingen av kulturella och kreativa näringar!

Vi fick träffa forskare, statliga myndigheter, politiker, kultur- och näringslivschefer och företagare.

Konferensen baserades bl.a. på lärdomar från KKN-utbildning södra Sverige, som kultur- och näringslivschefer från 20 kommuner i södra Sverige genomgått hösten 2018 och våren 2019.

Kontaktuppgifter programrådet

Region

Kontaktperson

Region Blekinge

Kultur: Görel Abramsson, gorel.abramsson@regionblekinge.se
Näringsliv: Hanna Nilsson, hanna.nilsson@regionblekinge.se

Region Halland

Kultur: Anders T Carlsson, anders.t.carlsson@regionhalland.se
Näringsliv: Ellen Källberg, ellen.kallberg@regionhalland.se

Region Kalmar län

Kultur: Maria Agestam, maria.agestam@regionkalmar.se
Näringsliv: Oskar Lind, oskar.lind@regionkalmar.se

Region Kronoberg

Kultur: Lotta Nydahl Frånberg, lotta.nydahl-franberg@kronoberg.se
Näringsliv: Karin Palmér, karin.palmer@kronoberg.se

Region Skåne

Kultur: Ola Jacobson, ola.jacobson@skane.se
Näringsliv: Maria Tuszynski, maria.tuszynski@skane.se