Trauma på kartan 19 november 2020

Barnafrid och Region Skånes barn- och ungdomspsykiatri arrangerade en digital heldagskonferens. Du kan ta del av dagens sändningar och presentationer nedan (textade versioner kommer inom kort). Sidan uppdateras löpandes.
Om videon inte startar kan du prova att byta webbläsare. Internet Explorer har kända problem med att visa videor som dessa.

Basprogram och kunskapsbank

Genomför basprogrammet innan konferensen. 

Presentationer och övningar

Förmiddag

Föredragshållare

Marie-Louise Lundberg Lux

Moderator
Verksamhetsutvecklare
Leg. psykolog, Fil. Dr.

Björn Ramel

Specialist i barn- och ungdomspsykiatri, överläkare BUP trauma Skåne

Marie Werner

Enhetschef och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator BUP Skåne

Linda Welin

Verksamhetschef BUP Skåne

Sabina Gušić

Leg. Psykolog, fil.dr. i klinisk psykologi BUP trauma Skåne

Katrin Bernstad

Specialistpsykolog barn 0-6 år
Leg.psykoterapeut, Handledare
BUP Skåne

Poa Samuelberg

Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi
Utredare vid Barnafrid – Nationellt kunskapscenter om våld mot barn
Projektledare regeringsuppdraget Trauma på kartan

Martin Herrgård

Leg. psykolog och tillförordnad enhetschef BUP mottagning trauma Skåne

Jannes Grudin

Leg psykolog, programansvarig hälso- och sjukvård Barnafrid

Lina Cagérus Barucija

Lina Cagérus Barucija | Rädda Barnen | Leg. psykolog | Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling

Pia Enderby

Leg psykolog/leg psykoterapeut |  Adjunkt |  Barnafrid- Nationellt kunskapscenter om våld mot barn

Partners/Sponsors

Malmö

Plats för konferensen

  • Besök oss
    Malmö

Let's Get Social

Region Skåne Koncernkontoret © . All Rights Reserved.
Landing Page Template Designed & Developed By: Saptarang