KKN-konferens södra Sverige 2019

Kommunernas och regionernas roll i utvecklingen av kulturella och kreativa näringar

Plats: Hässleholm kulturhus.
Tid: 3 oktober 2019
Inbjudna: kommunala och regionala tjänstemän och politiker med ansvar för kultur och näringsliv i södra Sverige.

De kulturella och kreativa näringarna (KKN) växer och skapar sysselsättning över hela Sverige. Det tillkommer fler företag i alla regioner. Under år 2016 bidrog KKN till BNP med cirka 3,1 procent. Produktionen sker genom cirka 130 000 verksamheter med cirka 187 000 sysselsatta. Andelen KKN-företag i regionerna är över 8 procent i genomsnitt. EU kommer att satsa stort på KKN i sitt forsknings- och innovationsprogram Horizon under 2021- 2027.

Men vad är KKN – vilka branscher talar vi om och varför har vi en särskild kategori för dem? Vilka villkor och förutsättningar jobbar de under? Vad har de för omsättning? Varför är de bättre på export än andra branscher? Växer KKN-branscherna snabbare än andra? Vad kan vi göra för att stimulera utvecklingen i både stora och små kommuner?

Nedan finns dokumentationen från en dag med förslag och exempel på hur näringslivspolitiken och kulturpolitiken på regional och lokal nivå tillsammans kan driva utvecklingen av kulturella och kreativa näringar!

Vi fick träffa forskare, statliga myndigheter, politiker, kultur- och näringslivschefer och företagare.

Konferensen baserades bl.a. på lärdomar från KKN-utbildning södra Sverige, som kultur- och näringslivschefer från 20 kommuner i södra Sverige genomgått hösten 2018 och våren 2019.

Se länkar till bildspel under respektive talare nedan!

Talare

Vi fick bland annat höra:

Emma Gröndahl

Ordförande  kulturutskottet
Regionsamverkan Sydsverige

Karin Helmersson

Ordförande regionala utvecklingsutskottet
Regionsamverkan Sydsverige

Ylva Källman

Moderator

Therese Wallqvister

Analytiker, Tillväxtverket

Bildspel

Johanna Forsman

VD och medgrundare
StoryTourist

Bildspel

Ellen Ehk Åkesson

Konstnär

Bildspel

Susanne Bredesjö Budge

Näringslivsutvecklare, Mörbylånga kommun

Bildspel

Fanny Loeb
 

Kultursamordnare, Mörbylånga kommun

Sanna Persson &
Pernilla Weirum

Besöksnäringsutvecklare & kultursamordnare, Sölvesborgs kommun

Bildspel

Katja Lindqvist

Docent, Lunds Universitet
Flexit-forskare kulturella och kreativa näringar, Region Skåne

Alexander Höglund

Konstnär
PLX Translunar

Caroline Dahl

Doktorand i landskapsarkitektur och verksamhetsledare för Tankesmedjan Movium vid SLU

Bildspel

Marcus Fredriksson

Näringslivsutvecklare
Karlskrona kommun

Malin Nordgren-Hansson & Anna Carlsson

Formgivare och projektansvarig från Teko-tryck

Mats Hallberg

Biträdande kulturdirektör
Helsingborg

För frågor och synpunkter, kontakta:
Ola Jacobson, Tf enhetschef, Konst och livsmiljö, Region Skånes kulturförvaltning
ola.jacobson@skane.se
040-675 37 35
0768-87 19 53