Gränsregional konferens 

Framtidens hållbara reiseliv

Konferensen planeras till hösten 2024 och kommer fokusera på framtidens hållbara besöksnäring/reiseliv. Mer information kommer.