Anna Ingers besökte Bryssel
Den 4 april besökte RUN:s andra vice ordförande Anna Ingers Bryssel för att delta på STRING-seminariet Building resilient cross-border infrastructure along the TEN-T ScanMed Corridor fit for today's shifting geopolical landcape. På programmet stod även samtal med Europaparlamentariker Heléne Fritzon och besök på DG Regio för diskussion om framtidens sammanhållningspolitik.