Avbestillingsvilkår
Avbestilling må skje skriftlig på mail til marked@geomatikk.no
  • Avbestilling er gratis frem til 45 dager før planlagt arrangement.
  • Dersom avbestilling skjer mellom 45 og 30 dager før arrangementet, vil et no-show gebyr på 50% bli fakturert.
  • Dersom avbestilling skjer senere enn 30 dager før arrangementet, vil hele totalsummen bli fakturert. 

Dersom arrangementet avlyses eller flyttes fra vår side, vil ikke påmeldte deltakere bli fakturert.