Avbestillingsvilkår
Avbestilling må skje skriftlig på mail til marked@geomatikk.no
Avbestilling er gratis frem til 30 dager før planlagt arrangement. Dersom avbestilling skjer senere enn 30 dager før arrangementet, vil hele totalsummen bli fakturert.

Dersom arrangementet avlyses eller flyttes fra vår side, vil ikke påmeldte deltakere bli fakturert.