PRESENTATIONER FRÅN KONFERENSEN

Tack för att du deltog  - här kan du ta del av talarnas presenationer!

PETER LÖWENDAHL
Peter är ledamot i 5 styrelser varav en är Swedish Medtech och där är han även ordförande i branschföreningens fokusgrupp Regulatory Affairs.  Peter har tidigare varit koncernansvarig för Q&RA inom Elekta och Globalt regulatory ansvarig för GE Healthcare Lifescience division. Peter arbetar som managementkonsult för Hoff&Lowendahl AB.

TOMAS BYSTRÖM
Tomas arbetar som utredare på Läkemedelsverkets enhet för medicinteknik. Han arbetar huvudsakligen med att informera om regelverket för medicintekniska produkter och gränsdragningar mot andra regelverk. Tomas har svarat på tusentals regulatoriska frågor under ett knappt decennium på myndigheten. 

ÅSA EDMAN
Åsa arbetar som chefsjurist på Adda, tidigare SKL Kommentus. Hon har arbetat med offentlig upphandling i drygt 20 år med lagstiftning, policyåtgärder och i praktiken. 

DARIO BELLUOMINI
Dario Belluomini arbetar som Manager International Affairs på MedTech Europe

PAULINE GÖTHBERG
Pauline arbetar som Nationell Samordnare, Enhetschef på Regionernas Nationella Kansli för hållbar upphandling. Pauline har arbetat som nationell samordnare för regionernas gemensamma arbete med hållbar upphandling sedan 2012. Dessinnan forskade och undervisade hon på KTH inom hålbarhet.

DIEGO CATTOLICA CORREA
Diego arbetar som nationell samordnare med fokus miljö på Regionernas Nationella Kansli för hållbar upphandling. Han innehar masters inom innovationsstudier såväl som miljöstrategisk styrning. Senast kommer Diego från Region Skåne där han arbetade som koncernövergripande miljöcontroller, därefter som miljöstrateg och samordnare. Diego har även jobbat med processutveckling inom upphandling.