CleanPilot Plan & Economy = en fleksibel måte å planlegge og kalkulere på 

CleanPilot Plan & Economy er en fullintegrert modul i CleanPilot-Konseptet. Den har 100% feksibilitet, og er mulig å tilpasse din egen virksomhet.

Renholdsplanlegging er en nødvendig del av prosessen med å dimensjonere renholdsleveransen, slik at man sikrer en tydelig leveranseplan/-beskrivelse og arbeidsfordeling for hver medarbeider som skal utføre arbeidet. Samtidig er det nødvendig å ha kontroll over kostnader, enten man er i en tilbuds /konkurransesituasjon eller budsjetterer eget renhold.

CleanPilot Plan & Economy dekker hele prosessen fra:

  • Å hente inn datagrunnlag gjennom tegninger, bygge arbeidsskjema med oppgaver, frekvens, nøkkeltall, og knytte disse til rommene som skal rengjøres.
  • Effektivt distribuere og oppdatere planen digitalt ut til hver enkelt renholders nettbrett.
  • Gjøre tidskalkulasjoner basert på valgt nøkkeltallsdatabase og dele inn rommene i poster/områder.
  • Bruke kalkylemaler for kostnadskalkyler og budsjett med selvvalgte kostnadsposter.
  • Til å håndtere benchmarking og forbedringsprosesser