CleanPilot Plan & Economy = en fleksibel måte å planlegge og kalkulere på 

CleanPilot Plan & Economy er en fullintegrert modul i CleanPilot-Konseptet. Den har 100% feksibilitet, og er mulig å tilpasse din egen virksomhet.

Renholdsplanlegging er en nødvendig del av prosessen med å dimensjonere renholdsleveransen, slik at man sikrer en tydelig leveranseplan/-beskrivelse og arbeidsfordeling for hver medarbeider som skal utføre arbeidet. Samtidig er det nødvendig å ha kontroll over kostnader, enten man er i en tilbuds /konkurransesituasjon eller budsjetterer eget renhold.

CleanPilot Plan & Economy dekker hele prosessen fra:

  • Å hente inn datagrunnlag gjennom tegninger, bygge arbeidsskjema med oppgaver, frekvens, nøkkeltall, og knytte disse til rommene som skal rengjøres.
  • Effektivt distribuere og oppdatere planen digitalt ut til hver enkelt renholders nettbrett.
  • Gjøre tidskalkulasjoner basert på valgt nøkkeltallsdatabase og dele inn rommene i poster/områder.
  • Bruke kalkylemaler for kostnadskalkyler og budsjett med selvvalgte kostnadsposter.
  • Til å håndtere benchmarking og forbedringsprosesser

Almost there..
Account is not activated.
To publish your page and remove this message you must activate your eMarketeer Basic or Pro account.

Log in to your eMarketeer account to upgrade your payplan.