Bli Miljøfyrtårn - i samarbeid med Byggmesterforbundet Region Øst

4 webinarer + en workshop med oppstart 2. februar

Har du lyst til å bli Miljøfyrtårnsertifisert før påske?
Meld deg på dette kurset tilpasset for byggmester- og tømrerbedrifter

Byggmesterforbundet har i samarbeid med Leanspire satt sammen et spesialdesignet kurs for byggmester- og tømrerbedrifter.
 
Dette kurset er det du trenger for å kunne klargjøres for Miljøfyrtårnsertifisering. Gjennom fire webinarer og en tilpasset workshop pr. virksomhet, vil du få 
den informasjonen og den praktiske gjennomgangen som er nødvendig for å sikre en god etablering av et miljøledelsessystem. Når dette er på plass, kan du sertifiseres av en uavhengig sertifisør.

Kursdatoer - Webinarer


Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle webinarer, men de kan sees i opptak:

  • Onsdag 2. februar kl. 12:00-12:45 - Miljøledelse i praksis
  • Onsdag 9. februar kl. 12:00-12:45 - Bevisstgjøring av risiko samt etablere gode mål og tiltak
  • En gang i uke 7 eller 8  3 timers Individuell workshop
  • Onsdag 2. mars kl. 12:00-12:45 - Implementering og kommunikasjon
  • Onsdag 9. mars kl. 12:00-12:45- Kontroll av systemet og videreføring av gode rutiner
I programmet er det lagt opp til at hver virksomhet får en tilpasset workshop inkludert i prisen. Under denne workshopen vil dere se på mulighetsrommet deres for endring og etablere miljømål for de neste årene. 


Det legges opp til at virksomheten vil være sertifiseringsklar innenfor de ukene kurset varer, forutsatt at man følger progresjonen i kurset og gjør de tildelte oppgavene mellom hver samling. 

Pris
Ordinær pris 14 995kr eks. mva
For medlemmer 11995 kr eks. mva. 

Prisen inkluderer kurs og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte i 3 mnd. fra oppstartsmøtet. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Flere fra samme virksomhet (sertifiseringsobjekt) kan delta på webinarene.
Under workshop er det anbefalt at dere deltar med 2-6 deltakere. 

Kansellering: Kursholder tar forbehold om at det ved få påmeldte til kurs vil avtales oppfølging med den enkelte virksomhet, til samme pris.

Hvem passer kurset for?
Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS system, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet (sertifikat). Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning bør  ta kontakt med kursholder for å se på mulighetene for mer tilpasset veiledning.
 
 

Hege Sletnes er utdannet Siv. ing. fra NTNU og har over 20 års erfaring fra større virksomheter. Hun har mye kompetanse på kvalitetsledelse og HMS (inkl. ytre miljø) i tillegg til mange års erfaring som endringsleder. I dag jobber hun i eget selskap og holder kurs i bærekraft og Grønn Lean i tillegg til kurset Bli Miljøfyrtårn.

Hege er svært pragmatisk og ønsker å formidle kunnskap på en slik måte at det har en praktisk nytteverdi.

Det å på en kortfattet måte formidle noe stort og kompleks er Heges styrke. Hun vektlegger å formidle til deltakere som ikke har til hensikt å bli eksperter, men på en pragmatisk måte kunne tilegne seg fagkompetanse som er nyttig i dagens næringsliv. 
Hege Sletnes 

Daglig leder - Leanspire

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål knyttet til Webinarene

Zoom har hatt utfordringer som de nå har tatt tak i. Det skal derfor være sikkert å bruke Zoom til dette formål.

Ja, dette er et webinar som faktureres pr. bedrift. Dere kan derfor være flere fra samme selskap som følger webinaret. Send bare informasjonen videre til de andre interne ressursene.

Dersom du ikke er i form gi beskjed til kursholder og du kan melde deg kostnadsfritt på et senere webinar av samme kursholder. Du har også mulighet til å se  webinarene i opptak.

Det vil bli tatt opptak av alle webinar som vil legges tilgjengelig på egen kurssiden. Det samme gjelder presentasjoner. 

Dere har 1 år på dere etter kursstart til å bli sertifisert. Om dette heller ikke skulle være nok tid kan dere avtale med konsulent om å få forlenget tiden. De fleste bruker 2-4 mnd på å bli ferdige.

Du har mulighet til å avbestille kurset intil 14 dager før kursstart. Meld fra til kursholder.

Det avhenger helt av kompleksisteten på virksomheten, men i snitt er det 1-2 dagsverk med arbeid mellom hvert webinar. For de fleste innebærer det også møter med nøkkelpersonell til å gjennomføre risikoanalyse, finne forbedringsmuligheter og definere mål/ tiltak. Alt skal være forankret i ledelsen.