Digital omställning i en av samhällets viktigaste industrier

Vi har skrivit ett faktahäfte som visar varför det bör läggas tonvikt på efterfrågestyrd städning och digital konvertering.

Vi visar hur flera norska företag har säkerställt att:

  • Städaren får tid att prioritera arbete där det behövs
  • Det blir lättare att dokumentera det arbete som har utförts
  • Digitala rengöringsplaner ger säkerhet och en bra översikt över åtgärdad infektionsbekämpning
  • Spara  kostnader genom att arbeta smartare
  • Användarna av byggnaden upplever lokalerna som säkrare och trevligare