Här hittar du information om konferensens talare.

Klicka här för att komma tillbaka till program & anmälan >>

PETER LÖWENDAHL
Peter är ledamot i 5 styrelser varav en är Swedish Medtech och där är han även ordförande i branschföreningens fokusgrupp Regulatory Affairs.  Peter har tidigare varit koncernansvarig för Q&RA inom Elekta och Globalt regulatory ansvarig för GE Healthcare Lifescience division. Peter arbetar som  managementkonsult för Hoff&Lowendahl AB.

TOMAS BYSTRÖM,
Tomas arbetar som utredare på Läkemedelsverkets enhet för medicinteknik. Han arbetar huvudsakligen med att informera om regelverket för medicintekniska produkter och gränsdragningar mot andra regelverk. Tomas har svarat på tusentals regulatoriska frågor under ett knappt decennium på myndigheten. En gedigen utbildning inom naturvetenskap med forskarerfarenhet, arbete med produktutveckling och grundmurat teknikintresse ligger till grund för förståelsen och engagemanget för vikten av säkra och ändamålsenliga medicintekniska produkter i allmänhet och de som upphandlas till hälso- och sjukvård i synnerhet.

PETER JOHANSSON
Peter arbetar som Vårdutvecklare/Operationslogistiker på Ortopedkliniken, Rörelseorganens centrum vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS) Umeå. Peter jobbar tillsammans med operation med material, implantat etc. Han sitter även region Västerbottens Medicintekniska råd och arbetar med införande av digital spårbarhet och förbättrad logistik inom regionen. Peter är även aktiv i kommittén för Hälso- och sjukvårdsinformatik (TK334 och arbetsgrupp 9) inom Svenska institutet för Standarder (SIS).

SUSANNA BENGS
Susanna arbetar som Strategic Account Manager på Johnson & Johnson AB. Hon är ansvarig för strategisk affärsutveckling inom medicinteknik på företaget. Sedan 2006 har Susanna arbetat med frågor som berör supply chain inom medicinteknik med stort fokus på processoptimering och kvalitetssäkring.

DANIEL NESZ
Daniel arbetar som Inköpscontroller på Juridik & Inköp, Södersjukhuset AB inom Region Stockholm sedan snart 8 år. Daniels arbetsuppgifter är väldigt varierande men han har arbetat med frågorna gällande UDI & MDR sedan tre år tillbaka.

ÅKE NILSSON
Åke Nilsson arbetar som utredare på E-hälsomyndigheten. Han har erfarenhet av e-hälsa sedan 1987, till stor del inom industrin med utveckling och marknadsföring av journalsystem och kommunikationslösningar. Under flera år har Åke arbetat i det offentliga på SKR och i Region Uppsala med kvalitetsregister, som utredare och projektledare samt har varit delaktig i statliga utredningar.

Åke har flera beröringspunkter till konferensämnet, dels i sitt tidigare arbete i leverantörledet där han fick erfarenhet av de krav som ställs på medicintekniska leverantörer, dels av erfarenheter från E-hälsomyndigheten i rollen som leverantör av nationella medicinska informationssystem (NMI-system) som ska uppfylla samma lagkrav i likhet med andra produkter till hälso- och sjukvården. Åke deltog i förarbetet till rapporten ”Medicintekniska produkter; Informationsbehov och spårbarhet Dnr: 2020/00140” som E-hälsomyndigheten tog fram 2020.