Digital omstilling i en av samfunnets viktigste bransjer

Vi har skrevet et faktahefte som viser hvorfor det bør satses på behovsstyrt renhold og digital omstilling.

Vi viser deg hvordan flere norske virksomheter har sikret at:

  • Renholderen får tid til å prioritere arbeid der det trengs
  • Det blir enklere å dokumentere jobben som er gjort
  • Digitale renholdsplaner gir trygghet og god oversikt over smittevernstiltak
  • Du sparer kostnader ved å jobbe smartere
  • Brukerne av bygget opplever lokalene som tryggere og mer hyggelige

Almost there..
Account is not activated.
To publish your page and remove this message you must activate your eMarketeer Basic or Pro account.

Log in to your eMarketeer account to upgrade your payplan.