Digital omstilling i en av samfunnets viktigste bransjer

Vi har skrevet et faktahefte som viser hvorfor det bør satses på behovsstyrt renhold og digital omstilling.

Vi viser deg hvordan flere norske virksomheter har sikret at:

  • Renholderen får tid til å prioritere arbeid der det trengs
  • Det blir enklere å dokumentere jobben som er gjort
  • Digitale renholdsplaner gir trygghet og god oversikt over smittevernstiltak
  • Du sparer kostnader ved å jobbe smartere
  • Brukerne av bygget opplever lokalene som tryggere og mer hyggelige