Swecare Open Up Day - 11 juni 2020

Digital workshop - Affärer och exportfrämjande post-corona 

Den 11 juni bjuder Swecare in till en Open-up Day, för att diskutera hur vi kan arbeta framåt med export och främjande. Hur kan life science-sektorn dra nytta av de ökade satsningar på hälso- och sjukvård som spås komma? Vilka anpassningar av erbjudande, arbetssätt, affärsrelationer mm är nödvändiga? Hur kan vi dra nytta av de mer digitala arbetssätt som utvecklas och de erfarenheter som uppnåtts under denna exceptionella tid? Kommer digitala delegationsresor vara framtidens melodi?

Ta chansen att vara med och gemensamt dra nytta av de möjligheter som krisen kan ge och utforma framtidens exportfrämjande aktiviteter för att sprida kunskap om svenska lösningar!

Vi ser fram emot en konstruktiv dag!
Swecare

Program

Moderator: Maria Helling, VD Swecare

Block 1: 
 • 08:45 - Välkommen och introduktion

  Maria Helling, VD Swecare

 • 08:50 - Främjandet som motpol till ett nedstängt Europa

  Niclas Jacobson, departementsråd, Socialdepartementet

 • 09:00 - Digital vård blir förstahandsval - rekordsnabb omställning av vården under coronakrisen

  Daniel Forslund, Biträdande regionråd Innovation, Region Stockholm

 • 09:20 - Pandemins påverkan: resultat från Swecares medlemsenkät våren 2020

  Maria Helling, VD Swecare

 • 09:30 - Erfarenheter från våren 2020

  Digitalisering i raketfart
  Johan Gustafsson, Visiba Care
  Anna-Karin Edstedt Bonamy, Doctrin
  Luftbro för prevention
  Cecilia Edström, Bactiguard
  Omställning i en ny verklighet
  Anna Brodowsky, Essity
  Helhetslösning för brännskador: erfarenheter från Etiopien
  Morten Kildal, Uppsala Akademiska sjukhus

 • 10:20 - Inför gruppdiskussionerna

  Maria Helling, VD Swecare

Block 2:
 • 10:30 - Paus
 • 10:40 - Gruppdiskussioner i separata Teams-möten

  Fråga 1: (10 min)

  • Vilka tematiska områden & gemensamma lösningar ser gruppen att man kan samlas kring?
  • Vilka länder, samarbetspartners & kunder vill ni prioritera?
  Fråga 2: (20 min)
  • Hur kan vi skapa den ”digitala delegationsresan”?
  • Vilka syften med en delegationsresa (kunskapsinhämtande, policypåverkande, ”awareness raising”, kontaktskapande, marknadsföring/försäljning) går att uppnå & på vilket sätt?
  Fråga 3: (20 min)

  Formulera utifrån ovan diskussion förslag på ett par konkreta aktiviteter ni skulle vilja genomföra under kommande år. 

  Förbered en 5-minuters presentation av era förslag: typ och längd på aktivitet teman, länder, personer, kunder mm.

Block 3:
 • 11:30 - Presentation av resultat och gemensam diskussion

  Återrapportering från respektiv gruppdiskussion och gemensam reflektion 

 • 12:10 - Sammanfattning & avslutande ord

  Maria Helling, VD Swecare

 • 12:15 - Workshopen slutar

  Tack för er medverkan!

Gruppindelning

Baserat på era val av tematiska områden, har vi delat in er i 5 olika grupper, enligt nedan. Du har fått en kalenderinbjudan att delta i en viss grupp.

 • Grupp 1: Cancer
  Gruppledare:
  Per Nylund, Elekta
  Dokumenterare: Alexandra de Wever de Treschow, Aprovix
  Frida Lundmark, LIF
  Katarina Ringstedt, Ramböll
  Peter Reinli, Scandidos
  Vivanne Macdisi, Swecare/Region Uppsala
  Ebba Hult, Vision Zero Cancer - SKR
  Lara Sievers, Swecare
 • Grupp 2: Communicable Diseases
  Gruppledare:
  Ziba Zareie, Socialdepartementet
  Dokumenterare: Linnea Rahm, Gulliksson
  Olle Johansson, BBD Ozonator
  Carolina Donnerin, RISE
  Jörgen Stenqvist, Swedish Modules
  Nina Nilsson, TSS
  Anders Gripenberg, Xinix International
  Göran Conradson, Ziccum
  Cécilia Wismar, Swecare
 • Grupp 3: Ageing, Prevention & Lifestyle
  Gruppledare: Anna Brodowsky, Essity
  Dokumenterare: Jan Erik Smith, Abigo
  Aisha Amin, Global Healthcare College
  Lena Wahlhed, Hemocue
  Jonas Willner, iZafe
  Tobias Johansson, iZafe
  Ylva Olsson, KI
  Camilla Åberg, SIS
  Sophie Lu-Axelsson, Swedish Care International
  Anna Riby, Swecare
 • Grupp 4: New Technologies & Innovation
  Gruppledare:
  Lars Ahlander, Aleris
  Dokumenterare: Sarah Sim, SIS
  Petra Kaur, Brighter
  Jan E. Larsson, Cambio
  Dan Pitulia, Coala Life
  Anna-Karin Edstedt Bonamy, Doctrin
  Therese Lindé, Elekta
  Joacim Modin, iZafe
  Stefan Blomsterberg, Medfield Diagnostics
  Johan Gustafsson, Visiba Care
  Gustaf Schwang, Sectra
  Marie Öberg Lindevall, Swecare
 • Grupp 5: Infrastructure & Organisation 
  Gruppledare:
  Linda Skogsberg, Getinge
  Dokumenterare: Åsa Demander, Ramböll
  Jonas Heiman, Elof Hansson
  Fredrik Lauritsen, Envac
  Fredrik Wang, Fulan
  Kjell Asserlind, Mentice
  Yuan Almqvist, Predicare
  Jacob Laurin, QleanAir
  Åsa Demander, Ramböll
  Petra Menander Åhman, UD
  Morten Kildal, Uppsala Akademiska sjukhuset
  Maria Helling, Swecare

Diskussionsfrågor

Fråga 1: (10 min)

 • Vilka tematiska områden & gemensamma lösningar ser gruppen att man kan samlas kring?
 • Vilka länder, samarbetspartners & kunder vill ni prioritera?
Fråga 2: (20 min)
 • Hur kan vi skapa den ”digitala delegationsresan”?
 • Vilka syften med en delegationsresa (kunskapsinhämtande, policypåverkande, ”awareness raising”, kontaktskapande, marknadsföring/försäljning) går att uppnå & på vilket sätt?
Fråga 3: (20 min)
 • Formulera utifrån ovan diskussion förslag på ett par konkreta aktiviteter ni skulle vilja genomföra under kommande år. 
 • Förbered en 5-minuters presentation av era förslag: typ och längd på aktivitet teman, länder, personer, kunder mm.

Intruktioner för att delta i mötet

Praktisk information

Workshopen kommer att genomföras via plattformen Microsoft Teams uppdelat i tre separata möten/block. Kalenderinbjudningar till dessa skickas ut individuellt innan mötet. Förbered dig genom att läsa igenom diskussionfrågorna (länk) innan. Kalenderinbjudningar kommer att skickas ut från anna.riby[@]swecare.se Om du inte redan använder Teams, kan du kan ansluta till ett Teams-möte som gäst, instruktioner finner du längre ner.

Block 1 - Inledning: Erfarenheter från våren 2020

 • Vi börjar 08:45 prick. Anslut senast till mötet ca 10 minuter innan det startar.
 • Under incheckningen kan ni via chatten skriva spontana synpunkter/reflektioner om de utmaningar vi alla står inför.
 • Ha gärna kameran på hela tiden.
 • Mikrofon kommer att vara avstängd för alla från början.
 • Om du vill fråga el kommentera något, använd "räck upp handen". När du får ordet sätter du själv på mikrofonen (och stänger sedan själva av den). 
 • Block 1 kommer att spelas in.

Block 2 - Gruppdiskussioner
 • Gruppdiskussionerna genomförs i separata Teams-möten, ett Teams-möte för varje grupp. Innan mötet ska du ha fått en kalenderinbjudan till just din grupp.
 • Här är det bra att ha både mikrofon och kamera på, så att det blir en aktiv diskussion.
 • Varje grupp leds av en samtalsledare som är utsedd i förväg. Vi har också föreslagit en person att dokumentera diskussionen i Power Point.
 • Förbered dig genom att läsa igenom diskussionfrågorna (länk)
 • Alla grupper diskuterar samma frågor, men förstås utifrån sitt perspektiv.
 • Vi ber er vara så konkreta som möjligt i era förslag.
Block 3 - Avslutande diskussion
 • Varje grupp får 5 minuter att återrapportera från gruppdiskussionen, följt av 5 minuters gemensam diskussion och kommentarer.
 • Samtalsledaren återrrapporterar
 • Block 3 kommer att spelas in.

Hur hanterar jag Microsoft TEAMS?

Vi använder Teams som plattform. Om du inte redan använder Teams, kan du kan ansluta till ett Teams-möte som gäst. Se instruktioner nedan.

1.Gå till mötesinbjudan och välj Anslut till Microsoft Teams-möte.
2.En webbsida med två alternativ öppnas: Ladda ner Windows-appen resp. Anslut på webben istället. Om du ansluter på webben kan du använda antingen Microsoft Edge eller Google Chrome.
3. Du kan få en fråga i webbläsaren om Teams får använda din mikrofon och kamera. Tillåt detta så att du syns och hörs i mötet.
4.Ange ditt namn och välj ljud- och videoinställningar. Välj Telefonljud om du vill lyssna på mötet på din mobiltelefon.
5.När du är klar trycker du på Anslut nu.
6.Du kommer till möteslobbyn. Någon i mötet släpper sedan in dig.

Bakgrund

Utbrottet av covid-19 kom plötsligt och med oundvikliga konsekvenser för samhällen och verksamhetsmässig påverkan för företag och organisationer. Efter den första tidens kaos, börjar nya rutiner så smått sätta sig med olika sätt att svara på krisen och dess effekter. Det börjar bli dags att tänka på "open up" istället för "lock down".

Vi vet inte när en post-corona-situation kommer infinna sig, eller hur den kommer se ut. Vissa saker återgår till som de var förut och vissa förändras för alltid. I bästa fall infinner sig ett momentum för positiv förändring och helt klart är att det finns erfarenheter som är värda att dela med sig av och dra nytta av.

Världens blickar riktas mot hälso- och sjukvårdssystemen och life science- / medtech-branscherna. Intresset för digitala lösningar har ökat lavinartat. Den svenska strategin har också blivit välkänd och debatterats i diverse olika forum.

Swecare vill tillsammans med er medlemmar förbereda oss på återgången till "det nya normala" och tillsammans diskutera hur vi bör agera och hur vi skapar erbjudanden till världen för att bidra till sjukvårdssystemens utveckling och bekämpandet av liknande pandemier.