HSB väljer WSPs systemstöd DeDU för fastighetsförvaltning
Bostadsbolaget HSB med sina 26 lokala HSB-föreningar runt om i landet kommer övergå till ett gemensamt systemstöd för ärendehantering, drift samt planering av underhållsåtgärder. WSP kommer att bistå HSB i övergången av systembytet och dessutom leverera själva systemstödet som går under namnet DeDU.
– Det här är en stor och också strategiskt viktig affär för oss på WSP. Vi är mycket glada och stolta över att vi får vara med på resan där HSB redan gjort ett genomgripande processarbete för att samordna och modernisera hanteringen av drift och underhåll, där HSBs kunder hela tiden står i fokus, säger Andreas Lahham, uppdragsledare på WSP.

HSB har utvärderat sitt val noga. Förutom ett omfattande förberedande arbete har HSB genomfört en pilot av WSPs system i tre regionföreningar.

– WSP har bred kunskap inom både teknik och fastigheter, vilket vi nu fått bekräftat genom vårt inledande arbete. Med WSP får vi en kunnig och pålitlig partner i det långsiktiga arbete som vi nu står inför med såväl integrering och utveckling som implementation, säger Dominique Grubestedt, uppdragsledare och affärsutvecklare på HSB Affärsstöd.

WSPs systemstöd DeDU nås via en app för användaren som oftast är en fastighetsskötare, drifttekniker, reparatör eller förvaltare. Stort fokus ligger på återkoppling till kund av löpande ärenden och utförda underhållsåtgärder.
 
  • För mer information, vänligen kontakta:
    Andreas Lahham, uppdragsledare 
    072-453 85 03
    andreas.lahham@wsp.com