Dagordning

Användarträff DeDU Göteborg 23:e januari 2020
Plats: WSP:s kontor, WSPs kontor, Ullevigatan 19, Göteborg.

09:30-09:45                                Registrering och kaffe
09:45-10:15                                Presentation av deltagare
10:15-12:30                                Vad har hänt under 2019?
12:30-13:15                                Lunch
13:15-14:00                                Tillfälligt avbrott 😊
14:00-14:15                                Få ett ansikte på DeDU support
14:15-14:45                                Kunder presenterar kort hur de arbetar med DeDU
14:45-15:00                                Kaffe
15:00-16:00                                Genomgång och frågestund baserat på intresseområden
16:00-16:30                                Vad händer i framtiden med DeDU?
16:30-17:30                                Mingel
17:45                                            Taxi till kvällsaktivitet
18:00 -                                         Gemensam middag & boule
                                                      Plats: Boulebar, Rosenlundsgatan 8