Agenda vårträff -20
Torsdag den 23/4        
08:45                 Buss avgår från Cityterminalen
09:30 - 10:00     Frukostfika 

10:00 - 10:45     Välkomna!

10:45 - 11:45     Miteltimmen
                          Senaste informationen avseende MiCC Enterprise och Mitel
                          Fredrik Karlsson, Mitel


12:00 - 13:00     Lunch

13:00 - 14:00     Djupdykning Routing
                          Vid förra träffen fördjupade vi oss i Contactcenter properties.
                          Nu tittar vi vidare på MiCC Enterprise routingregler.
                          Kamilla Dahl, Tele2

14:00 - 14:30     Gruppbreakout 

14:30 - 14:45     Eftermiddags fika

14:50 - 15:50     Inspirationspass
                          "En kundtjänst för alla"
                          Emma Modig och Stefan Borell, Nordic Morning
 

15:50 - 16:05     Summering av dagen

16:15 - 17:00     Föreningens årsmöte

18:00                 Aktivitet

20.00                 Middag

Fredag 24/4
08:30 - 08:45     Välkomna tillbaka!


08:45 - 09:30     Medlemspresenation ICA. 
                          Anna Ahlgren Sandström från ICA delar med sig av sin vardag med MiCC Enterprise.


09:40 - 10:25     Breakout med funktionsfoukus (F)
                          Hur kan man använda larmsättning i MiCC Enterprise för att arbeta smartare?
                          Anki Wallin från Handelsbanken
                         
                          Breakout med teknikfokus (T)
                          Teaser Scriptmanager.  Vad kan man göra och hur gör man för att lära sig mer?  
                          Fredrik Karlsson från Mitel. 


10:25 - 10:45     Fika

10:45 - 12:15     Diskussioner/grupparbete

12:15 - 13:00     Styrelsen informerar och summerar!

13:00                 Lunch

ca 13:45            Buss till Cityterminalen