SLUTTKONFERANSE
FOR PROSJEKTET REN BIODIESEL I NORSK LANDBRUK

Tid: Torsdag 5. desember kl 1000 – 1400
Sted: Scandic Hell Hotell, Værnes, Stjørdal.

PROGRAM

10:00 – 10:05              Tove Hatling Jystad, Mære landbruksskole (ordstyrer)
Velkommen til konferansen.

10:05 – 10:35              Hans Christian Endrerud, Høgskolen i Innlandet - Blæstad
Traktorforsøket – Hvordan oppfører traktorene seg med fornybar diesel? Effektivitet, driftssikkerhet, slitasje og servicebehov med den nye dieselen.

10:35 – 10:45              Panel av traktorbrukerne svarer på spørsmål, stilt av Tove  
Ville du gå over til fornybar diesel dersom du kunne? Hvor mye ville du betale av egen lomme i mellomlegg for den nye dieselen?

10:45 - 11:05              Erik Eid Hohle, Energigården – Senter for bioenergi 
Forsøk med fornybar diesel i norsk skogsdrift.
 
11:05 – 11:25              Geir Harald Baalsrud Ingeborgrud, ECO-1
Hvor kommer den fornybare dieselen (EN 15940) fra i dag og hvordan lages den?
 
11:25 – 12:05              LUNSJ

12:05 – 12:40              Rune Gjessing, Silva Green fuel.
Fornybar diesel fra norsk skog: framtidsdrøm eller rett rundt hjørnet.

12:40 -13:05               Helge Malum, Felleskjøpet Agri og Ole Jakob Rustad, Eiksentret
Moderne dieselmotorteknologi og utslipp av lokal luftforurensing og klimagasser.
 
13:05 – 13:30              Sigrid Hjørnegård, Norges Bondelag
Hvor går norsk landbruk og hva betyr klimaavtalen som er inngått våren 2019 mellom myndighetene og faglaga.

13:30 – 13:45              Per Skorge, Norges Skogeierforbund
Mer aktiv bruk av skogen i klimakampen, nasjonalt og internasjonalt.
 
13:45 – 13:50              Bjørn Eidem, RURALIS Utredning
Videreføring av problemstillinger fra prosjektet.  
 
13:50 – 14:30             Panelleder, Kato Nykvist, Nationen
Paneldialog med innledere og samarbeidspartnere om veien videre for fornybar energi til landbruk i Norge.