Agenda höstträff-19
Vi inleder höstens medlesträff hos Skatteverket i Linköping, Kungsgatan 27.
Därefter bussar vi vidare till Söderköpings Brunn för lunch och fortsatt agenda.
Vi avslutar med gemensam lunch och busstransfer till Norrköping centralstation.
Torsdag den 14/11        
09:00 - 09:30        Välkomstfika hos Skatteverket (Kungsgatan 27)

09:30 - 09:45        Välkomna!
09:45 - 11:15        Demo av Skatteverkets contaktcenterrelaterade funktioner samt en rundvandring
11:15 - 12:00        Busstransfer till Söderköping
12:00 - 13:00        Lunch
13:00 - 14:00        Köer, hur jobbar man med köbesked för att ge kunden ett så bra bemötande som
                             möjligt. Tips & trix
                             Maria Franceschi, I Luften

14:10 - 14:55        Inspirationspass om integrationer, Mitel
14:55 - 15:15        Eftermiddags fika
15:15 - 16:00        Breakout 1
                             Teknik . Fokus på integrationer; Hur gör man , API:er, REST, RTI mm.
                             Mitel

                             Funktion; Contact Center properties i CM – praktisk genomgång
                             Jan Hägvall, TelTrac

16:00 - 17:00        Trendspaning, Christer Holm Uclarity
17:00 - 17:10        Summering och avslut av dagen         
20.00                    Middag

Fredag den 15/11
08:30 - 08:45       Välkomna tillbaka!

08:45 - 09:00       Walldisplay – tävlingsresultat!
09:00 - 10:00       Miteltimmen Anders Kasberg, Mitel
10:00 - 10:20       Fika
10:20 - 12:15       Diskussioner/grupparbete
12:15 - 13:00       Styrelsen informerar och summerar!
13:00                   Lunch
13:45                   Buss till Norrköping centralstation , ankomst Norrköping ca 14:15