Gummistøvlekonference om fremtidens landbrug
Torsdag 24. oktober kl. 8.30-16.00
PROGRAM
FIND VEJ
STATION 1
STATION 2
STATION 3
MASKINHUSET
EVALUERING
TALERE
OPLÆG
SPONSORER
REFRESH
PROGRAM

Sund Jord: Dagens program

Agrovi og GMSR byder traditionen tro velkommen til en temadag, hvor vi sætter fokus på, hvad vi mener, skal være fremtidens landbrug. Vi hjælper dig med at gå et skridt længere i forhold til at bruge de virkemidler, vi har, til at udnytte jordens dyrkningspotentiale.

08:30-09:00
Velkommen
Vi byder på kaffe og rundstykker, inden turen går ud i marken.
09:00-09:15
Opdeling i grupper
Vi gennemgår dagens program og opdeles i grupper
09:15-09:30
På vej mod 1. station
De tre grupper bevæger sig mod deres 1. station.
09:30-10:10
1. station
10:10-10:25
På vej mod 2. station
De tre grupper bevæger sig mod deres 2. station.
10:25-11:05
2. station
11:05-11:20
På vej mod 3. station
De tre grupper bevæger sig mod deres 3. station.
11:20-12:00
3. station
12:00-13:00
FROKOST
Vi nyder på en lækker frokost med gode råvarer.
13:00-13:10
Velkommen i maskinhuset
Planteavlschef Hans Henrik Fredsted byder velkommen i maskinhuset.
13:10-14:00
Grønne marker, stærke rødder
Vi præsenterer de nyeste forsøgsresultater og deler spændende cases fra hverdagens verden v/ Tomke Susanne Wacker, KU
Vi får desuden præsenteret driftsøkonomien for de tre afgrøder samt konklusioner på årets casestudier v/ Elisabeth Skadhauge
14:00-14:25
Erfa-gruppenes erfaringer
Mød det bramfrie panel fra vores erfa-grupper, der vil dele både de udfordringer og de gevinster, der er ved at arbejde med pløjefri dyrkning v/ Søren Ilsøe.
14:25-14:50
Få resultaterne
Vi deler resultaterne af efterafgrødeforsøgene i 2018 samt udbyttemålingerne og deler ud af erfaringer fra Sverige v/ Henrik Larsen.
14:50-15:10
Kaffepause
Mulighed for at strække benene og tale lidt om dagens mange indlæg.
15:10-16:00
Internationale erfaringer
Vi byder velkommen til Ulrich Zink, der vil dele sine mange års erfaringer med CA fra Tyskland. Ulrich vil fortælle om overgang til CA, cross slot såmaksine, refraktometer-test, brug af micronæringsstoffer og cultan-gødning. 
Oplægget vil bliev oversat til dansk. 

Vores vært på dagen

Søren Ilsøe, Knudstrupgård

Siden 2012 har Knudstrupgård dannet rammerne om forsøgsmarker med Conservation Agriculture og andre bæredygtige dyrkningsmetoder. Søren Ilsøe er en populær oplægsholder om emnet og har via sit store store internationale netværk mange erfaringer, han gerne deler ud af.  

STATION 1

GMSR-station

Bliv klogere på projektet "Grønne marker, Stærke rødder".

Post 1: Gennemgang af forsøg med efterafgrøder i GMSR – hvad, hvorfor og hvad viser de foreløbige resultater? v/Søren Ilsøe. 

Post 2: "Live-demo” af Weaving GD-drill, som sår direkte i en efterafgrøde samt en opsamling på, hvad vi hidtil har registreret af forskelle på Weaving og Dale.

STATION 3

Planteavl-station

Bliv klogere på efterårssåning og jordstrukturer

Post 5: Efterårssåning af vårhvede. En god mulighed i CA-systemet v/ Kristian Marcher Thomsen. Desuden demonstration af SlyBoss-såmaskine.

Post 6: Test af jordstruktur fra forskellige dyrkningssystemer i vand. Fx Pløjet jord med vintersæd, Pløjefri jord med vintersæd, CA-jord efterafgrøder, stub-jord. Hvad sker der ved erosion? v/Susanne Kroman Helle og Anne Darre-Østergaard 
Hands on på jordklumper, fx både tørre og våde

MASKINHUSET

Velkommen i maskinhuset

v. Planteavlschef Hans Henrik Fredsted

I maskinhuset får vi fremlagt de seneste resultater fra GMSR og hører spændende, personlige beretninger fra erfa-grupperne.

Vi går i dybden med, hvor langt vi er med pløjefri dyrkning og gennemgår både udfordringer og gevinster.

Vi får spændende viden ude fra, når Ulrich Zink kommer og deler ud af sin mangeårige erfaring med Conservation Agriculture fra Tyskland.

FIND VEJ

Find vej til SUND JORD

Adresse: Hylstrupvej 2, 4173 Fjenneslev

Rutevejledning via Google Maps

Kort over området

Her finder du de forskellige stationer, vi skal igennem i løbet af konferencen.

EVALUERING

Hvad synes du om dagen?

Hjælp os med at skabe mere værdi for dig

Tak for en rigtig spændende dag i både marken og maskinhuset. Der blev udvekslet masser af erfaringer, kigget på nye resultater og sat en retning for, hvor vi er på vej hen med Conservation Agriculture.

Vi vil rigtig gerne sikre, at konferencen også er faglig relevant for dig til næste år. Så vi håber, du lige vil bruge et par minutter på, at give os din ærlige mening om dagen. På forhånd TAK.

TALERE

Hvem er hvem?

På Sund Jord kommer du til at møde en lang række eksperter og rådgivere, så her får du et kort overblik.

 

Søren Ilsøe

Planteavlskonsulent, Agrovi og forsøgets repræsentant for Conservation Agriculture

Søren er vores vært på Sund Jord og er samtidig vores ansigt udad til, når vi taler om Conservation Agriculture i medierne. Han har ikke pløjet markerne på Knudstrupgård siden 2000. I 2011 gik han over til direkte såning og Conservation Agriculture. Søren tester løbende tandskær- og skiveskær til såning i alle afgrøder, forskellige efterafgrøder, companion cropping og efterafgrødernes evne til at spare gødning samt dyrkningens indflydelse på biodiversiteten. I GMSR-projektet deltager Søren i alt det praktiske arbejde og står for en stor del af planlægningen omkring afgrøder og dyrkning.

Henrik Kruse Rasmussen

Projektleder, Agrov

Henrik arbejder med planlægning, koordinering og administration af Agrovis opgaver i GMSR samt i henhold til formidlingsarrangementer, artikelskrivning og kontakt til samarbejdspartnere og medier. Henrik deltager i projektets casestudier, samt i det praktiske arbejde i projektet f.eks. i forbindelse med høst af forsøgsparceller og biomasseklip i efterafgrøder.

Andreas Skov Rasmussen

Projektmedarbejder, Agrovi

Andreas er projektmedarbejder i Agrovi i forbindelse med GMSR. Han står for indsamling og videreformidling af de nødvendige registreringer fra vores forsøgsværter samt en hjælpende hånd med sociale medier, praktisk arbejde i marken i forbindelse med høst af forsøgsparceller, biomasseklip og optælling af ukrudt samt planlægning/koordinering af arrangementer og konferencer.

Henrik Hauggaard-Nielsen

Forsker og vejleder, RUC

Min forskning har hovedfokus på klima, miljø og omstillingsprocesser indenfor landbrug- og energisystemer. Jeg har altid arbejdet mod en dynamisk og vedvarende socio-teknisk udvikling af bæredygtige landbrugssystemer typisk ud fra et agroøkologisk perspektiv. I GMSR-projektet er jeg sparringspartner på formidling sammen med Ane, som jeg er hovedvejleder for.

Ane Kirstine Aare

Miljøplanlægger, RUC

Ane er uddannet miljøplanlægger ved Roskilde Universitet med en bred erfaring inden for bæredygtig udvikling af landbruget, fødevareværdikæden, vidensproduktion og -deling, aktørinddragelse og multi-actor netværk, aktør-netværks teori, socio-teknisk systemteori, facilitering og projektledelse. I GMSR-projektet er Ane sparringspartner på formidlingstiltag. 

Tomke Susanne Wacker

Ph.d.-studerende, Københavns Universitet

Tomke forsker i forskellige muligheder for at øge effektiviteten af ​​kvælstofoptaget i kornafgrøder, både for at optimere landmandens produktion, men også til fordel for miljøet. Afgrøder optager ikke effektivt al den kvælstofgødning, der anvendes. Den resterende N-gødning, som ikke optages og omsættes af planterne, forbliver i jorden eller udvaskes. 

Hans Henrik Fredsted

Planteavlschef, Agrovi

Hans Henrik er vores vært i maskinhuset og leder os godt igennem de mange spændende indlæg.
Han vil være tilgængelig for en snak i løbet af hele dagen.

Lene Mathiasen

Planteavlskonsulent, Agrovi

Lene har arbejdet som konsulent inden for landbrug i 12 år – først 10 år i Midt-Vestjylland, inden hun blev ansat i Agrovi for godt 2 år siden. Ud over de almindelige konsulentopgaver er Lene vores skribent og redaktør på Afgrødenyt og tager sig af jordprøver.

Henrik Larsen

Planteavlskonsulent, Agrovi

Henrik har stor praktisk og teoretisk erfaring inden for både pløjet, pløjefri og økologisk landbrug. Han er god til at hæve niveauet ved at udfordre og sparre med sine kunder og kolleger

Kristian Marcher Thomsen

Planteavlskonsulent, Agrovi

Kristian vil være tilgængelig for en snak i løbet af hele dagen. 

Susanne Kroman Helle

Økologisk planteavlskonsulent

Susanne er vores økologikonsulent med interesse for jordfrugtbarhed, pløjefri dyrkning og langtidsholdbare systemer.

Elisabeth Skadhauge

Økonomikonsulent

Uddannet landmand og jordbrugsteknolog. Ansat som driftsøkonom og AgroMarketskonsulent i Agrovi siden marts 2019. Elisabeth arbejder med klassisk driftsøkonomi som budgettering, årsrapporter, benchmarking, generationsskifter samt handelsstrategier på råvarer, i samarbejde med AgroMarkets - og har desuden en solid grundviden om skat.

Ulrich Zink

CA landmand i Sachsen, Tyskland

Ulrich har dyrket med CA-systemet i mange år. Han kører Cross slot såmaskine og bruger cultan gødning med specialnedfælder. Ulrich har erfaringer med at bruge mikronæringsstoffer både som bladgødskning og til bejdsning.

STATION 2

Planteavls-station

Bliv klogere på Companion Crop

Post 3: Companion Crop resultater fra 2019.
Fremvisning af to forskellige såmetoder samt effekt på ukrudt v/Lene Mathiasen.

Post 4: Poster og potter – diskussion af målet med øget udnytte af hele årets vækstpotentiale igennem forskellige udsåningsstrategier med større eller mindre overlap imellem afgrøderne v/ RUC/ReMix. 

SPONSORER