Brannsymposium 2019

Grand Hotel Oslo, 22.-23.10

Veien mot bedre BRANNSIKKERHET

Årets Brannsymposium gir deg ny kunnskap om veien videre for bedre brannsikkerhet for ditt bygg og din virksomhet.
Hva betyr det for brannsikkerheten at el-biler tar over for fossile biler? Kan vi bygge høyhus i tre? Hvordan skal sikker rømning ivaretas når byggene skal være tilgjengelige for alle, også mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hvilke utfordringer står vi foran i fremtiden?

Funksjonsbaserte forskrifter krever også mer av den som skal bygge eller bruke et bygg. Man må vite hva man skal ha og følge opp at man får det man har bestilt. Samtidig stiller lovverket tydelige krav til ditt ansvar som eier eller bruker av et bygg når det gjelder brann. 

Årets program er innholdsrikt:

Program

Dag 1 – tirsdag 22. okt
 • 09:30 – Velkommen til årets Brannsymposium

  Morten Ameln, Adm.dir Firesafe

 • 09:45 – Når er brannsikringsarbeider i eksisterende bygg søknadspliktige?

  Oppgradering eksisterende bygg, utbedring av mangler, og branntetting av nye installasjoner i eksisterende bygg. Ulik praksis i kommunene, hva kan man gjøre for å få kommunen i dialog?
  Trond Andersen, Senioringeniør, Direktoratet for Byggkvalitet

 • 11:00 – Riktig bestilling gir bedre resultat. Krav til bestillerkompetanse

  I en avansert verden, så krever korrekt leveranse en korrekt bestilling. Utforming av en korrekt bestilling krever kompetanse.
  Håkon Winterseth, Fagansvarlig, Firesafe Consulting

 • 11:30 – Tilsyn som virkemiddel for økt brannsikkerhet

  Brannteknisk oppgradering redder liv, eksempel fra et par branner i eldre bygårder.
  Gjennomgang av resultatet med tilsyn i eldre bygårder.
  Christian Widén-Björk, Branningeniør, Trønderlag brann- og redningstjeneste IKS

 • 12:00 – Brannvernlederen er død, leve brannvernlederen!

  Hva betyr endringene i forebyggendeforskriften for brannvernlederens rolle?
  Rolf Søtorp, Adm.dir.,  Brannvernforeningen

 • 12:30 – Får du bygget du har bestilt? 

  Hvordan sikre samsvar mellom prosjektering og ferdig bygg?
  Hvem har ansvaret for hva frem til ferdigattest?
  Geir Drangsholt, Daglig leder, TekØk AS

 • 13:00 – Lunsj
 • 14:00 – Hvilken (juridisk) status standarder har opp mot regelverket (lover og forskrifter)

  Eier har ansvaret for å ta tak i konkrete risiko.
  Det er «lov» å feilvurdere, eier er fremdeles ansvarlig, men han har utvist en form for aktsomhet. Det er ikke lov å la være å vurdere.
  Øystein Ueland, Daglig leder - BMA Heisteknisk Rådgivning AS

 • 14:30 – Krav i TEK17 til orienterbarhet og veifinning i arbeids- og publikumsbygg

  Hva med taktil markering?
  Trine Presterud, Faglig leder, Universell Utforming

 • 15:00 – Alt handler om å håndtere risiko

  Betydning av å identifisere risiko og riktig sikkerhetsnivå.
  Peter Claeson, Konsernsikkerhetssjef, Scandic Hotels

 • 16:00 – Hva er riktig brannklasse? Og fornuftige fravik?

  Hvordan dokumentere riktig sikkerhetsnivå og endring av brannklasse.
  Trond Andersen, Senioringeniør, DiBK 

 • 16:30 – Kunstig intelligens inntar byene

  Hvordan designe bedre byer med AI.
  AI som beslutningsstøtte for brannsikkerhet i tidlig fase av boligutvikling.
  Helene Bøhler, Data Scientist, Spacemaker.AI

  17:15 - Kahoot med selveste Kahoot Norge som arrangør

  19:00 – Konferansemiddag

Dag 2 – onsdag 23. okt
 • 08:30 – Lading av el-bil i garasjeanlegg

  Hovedandelen av branner skjer som følge av elektriske årsaker. 
  Hva nå med belastning på strømnett/dimensjonering.
  Snorre Sletvold, Sales & Project Manager, Fortum

 • 09:15 – Høyhus i massivtre (CLT) – utfordringer og muligheter i forhold til brann

  Hva skal man tenke på når man bygger i massivtre.
  Atle Killerud, Teknisk direktør, Firesafe

 • 10:30 – Er brann og ventilasjon så vanskelig?

  En påstand gjentatt mange ganger kan fort bli en «sannhet».
  Nye sannheter, når faktiske forhold blir belyst og vitenskapelig testet.
  Muligheter, med fakta på bordet, gir fagkunnskap muligheter.
  Håkon Winterseth, Fagansvarlig, Firesafe Consulting

 • 11:30 – Oslo i utvikling

  Nye utfordringer
  Jon Myroldhaug, Brannsjef, Oslo Brann og redningsetat

 • 12:00 – Oppsummering, lunsj og avslutning

Video

Priser


Overnatting kan bestilles samtidig som konferansen, bruk påmeldingsskjemaet vårt. Rommet må gjøres opp direkte med hotellet ved utsjekking.

Grand Hotel, enkeltrom inkl. frokost kr 2.540,-
Hotel Victoria, enkeltrom inkl. frokost kr 1.590,- 

Konferansepakke 1

NOK7.550
 • 2 dager konferanse
 • Konferansemiddag
Velges i påmeldingsskjemaet

Konferansepakke 2

NOK7.150
 • 2 dager konferanse
Velges i påmeldingsskjemaet

Andre pakker

NOK3.550*
 • Konferanse 22. okt – 4.550,-
 • Konferanse 23. okt – 3.550,-
 • Konferansemiddag 22. okt – 350,-
 • Utstillerpakke – 12.000,-
Velges i påmeldingsskjemaet

Grand Hotel og praktisk informasjon

Oslo

Adresse

Slik kommer du hit