Et knippe av årets foredragsholdere

Energibransjens fagsamling, 4. - 5. september 2019

ELSIKKERHETSKOMPETANSE 2019 er møteplassen for deg som er opptatt av sikkerhet i energibransjen.
I år møter du blant andre DNV GL, DSB, NVE, Enersys og NTE Nett med flere.


Spørsmål til foredragsholderne?
Send spørsmålene dine til konferanse@trainor.no.

Meld deg på!

Frode Kyllingstad er Sjefingeniør i Elsikkerhetsseksjonen ved DSB. Han har vært tilknyttet DSB (inkludert PE og DBE) i over 20 år der han har erfaring både med tilsyn, Ex-anlegg, FSE-spørsmål, elektriske forsyningsanlegg, ulykkesstatistikk og som ansvarlig for bladet Elsikkerhet.  På Elsikkerhetskompetanse 2019 vil Kyllingstad snakke om kompetansekravene til «person 2» og «overvåker».
Frode Kyllingstad

Sjefingeniør, DSB

Runar Røsbekk fra DSB vil ta oss gjennom status på revisjoner av de tilhørende forskriftene til Tilsynsloven, utgitt av DSB. Det vil være fokus på FEK-endringer som trådte i kraft 12.12.2018, samt erfaringer med FEK. Røsbekk har lang fartstid i DSB der han sitter i stillingen som Sjefingeniør Forebygging og sikkerhet.
Runar Røsbekk

Sjefingeniør, DSB

Kjetil Stene Skjærvik jobber i dag som seksjonsleder i Trønder Energi Nett. Han har også erfaring som elektriker, prosjektleder og serviceplanlegger, og vet hvilke utfordringer de står overfor når de har valgt å sette bort stikkledningsarbeidet til eksterne entreprenører. Kjetil vil i sitt innlegg på Elsikkerhetskompetanse 2019 si litt om hvilke utfordringer dette skaper og hvilke krav de stiller til entreprenørene. Risikoanalyse er også sentralt i denne sammenheng.
Kjetil Stene Skjærvik

Seksjonsleder, Trønder Energi Nett

Arne Øvrebø Lie er konsulent innen energimarkeder og teknologi i DNV GL Energy, og jobber med tekniske og markedsrelaterte problemstillinger for kraftsektoren. Nylig har han bidratt til DNV GLs rapport for NVE som diskuterer eierskap til batterier i distribusjonsnettet. I sitt innlegg vil Øvrebø Lie gjennomgå rapporten, med spesielt fokus på bruksområder, investeringer og eierforhold. Øvrebøs erfaring spenner fra analyser av fornybar energi og lagring for en rekke ulike markeder, nettilknytning av elferger og -busser til teknologistrategi.
Arne Øvrebø Lie

Konsulent , DNV GL Energy

Helge Topp er utdannet Sivilingeniør Elkraft og er i dag ansatt i DSB som sjefingeniør,
Elsikkerhet med tilsynsregionene. Han har lang erfaring innen elkraftbransjen og har hatt mange sentrale verv i ulike normkomiteer.  På Elsikkerhetskompetanse 2019 vil han ha fokus på hvilke regelverk som gjelder, hvem som fører tilsyn med anleggene og hvilke utfordringer og muligheter landstrøm vil gi oss.
Helge Topp

Sjefingeniør, DSB

Trond Beyer fra Saft har bakgrunn som elektriker, ingeniør elektro og bedriftsøkonom. Han har solid erfaring både fra offshore og landbasert virksomhet, og har jobbet med batterisystemer og energilagring i nettet i en årrekke. I fjor snakket han på fagsamlingen om hva man kan få til med MWH-batterier i nettet, i år deler han sin kunnskap om bruk av batterier i fremtidens distribusjonsnett.
Trond Beyer

Daglig leder, Saft AS

Ole Petter Sørensen er et kjent ansikt i bransjen etter over 30 års erfaring med opplæring i elsikkerhet, deltakelse i ulike normkomiteer og utvalg, og faglige foredrag og innlegg over hele Skandinavia. På Elsikkerhetskompetanse 2019 vil han vektlegge at spenningstesting ikke er nok, men at vi også må tenke på sikring mot innkobling når man jobber på frakoblede anlegg. Denne problemstillingen blir stadig mer relevant i takt med økende utbygging av solenergi og elbilpark, og Sørensen mener at det er på tide å se på jording og kortslutning også når det gjelder lavspenning.
Ole Petter Sørensen

Senior instruktør, Trainor

Hør Bernt Handegaard snakke om valg av batterier til ulike applikasjoner under Elsikkerhetskompetanse 2019. Handegaard er salgsleder i Enersys AS og har 35 års erfaring i batteribransjen, med prosjektering, produksjon, montasje, vedlikehold, salg og gjenvinning av spesialbatterier, både i EL-BAT, Noack, Varta, Hawker og Enersys-systemet.
Bernt Handegaard

Sales Manager, EnerSys AS

Helge Ulsberg er sjefsingeniør i NVE og jobber nettopp med utvikling av selve forskriften og veiledningen til den. Med observatørstatus i Beredskapsrådet og Sjøkabelberedskap i REN og flere års erfaring fra arbeid med Sikkerhetsloven, Energiloven, som medlem av NK 14 Krafttransformatorer og NordBER (nordisk elforsyningsberedskap), er han en nestor innen kraftforsyningsberedskap og elsikkerhet. Han kommer til Elsikkerhetskompetanse 2019 for å gi bransjen et viktig innblikk i en svært relevant forskrift.
Helge Ulsberg

Sjefsingeniør, NVE

I samarbeid med IKM Instrutek har vi vært så heldige å få besøk av Johan Stenfeldt fra Metrum i Gøteborg til Elsikkerhetskompetanse 2019. Stenfeldt er elkraftingeniør og ekspert på nettkvalitet. På fagsamlingen skal han snakke om blant annet betydningen av nettkvalitet, målestrategi og valg av måleutstyr.
Johan Stenfeldt

Supportsjef, Metrum Sweden AB

Tore Solhaug har mange års erfaring og regnes av mange som en guru innen jordplatemåling. Han vil snakke om betydningen av å kjenne til jordens elektriske ledeevne (resistivitet) for å kunne prosjektere jordelektroder. Resistiviteten i bakken er en viktig faktor for å beregne omfang, beste plassering og forventet overgangsmotstand for jordelektroder. Den har også stor betydning for kvaliteten på impulsjording. I tillegg benyttes resistivitetsverdien til å beregne om et høyspenningsanlegg (for eksempel distribusjonsnett) kan betegnes som Omfattende jordingsnettverk (global jord).
Tore Solhaug

Teknisk leder, Trainor

Jørn Johan Hedlund har jobbet med utvikling av Sikkerhetskort.no i en årrekke, i samarbeid med Energi Norge og bransjen selv. På Elsikkerhetskompetanse 2019 vil han vise frem den nye sikkerhetskortbasen for personellutleiere, og hva den vil bety for nettselskapene, samt presentere integrasjoner med egne systemer og app. Hedlund har jobbet med både systemutvikling og prosjektledelse i Trainor fra lang tid tilbake, og er nettsted- og supportansvarlig på trainor.no så vel som produkteier av Sikkerhetskort.no.
Jørn Johan Hedlund

Nettstedansvarlig, Trainor

Kvalifikasjonsforskriftens krav til Leder for sikkerhet kan gi rom for ulike tolkninger, og vi stiller spørsmålet om hvorvidt disse kravene fungerer i praksis. Under Elsikkerhetskompetanse 2019 skal Teknisk sjef, driftsleder og beredskapskoordinator i NTE Nett, Johan G Hernes, lose oss gjennom Kvalifikasjonsforskriftens krav med spesielt fokus på fortolkninger og avklaringer av forskriften.  Hernes har, med sine mange års erfaring både som teknisk sjef, faglig ansvarlig og driftsleder, sterkt engasjement for, og innblikk i, Kvalitetsforskriften.
Johan G. Hernes

Teknisk sjef/driftsleder, NTE NETT AS

PROGRAM

Hvilke utfordringer ser vi med batterier i fremtidens distribusjonsnett? Hva er nytt i Beredskapsforskriften? Kan det gjøres unntak fra krav til LFS?
I år møter du blant andre DNV GL, DSB, NVE, Enersys og NTE Nett med flere når Trainor inviterer energibransjen til fagsamling.

Se årets spennende program!

PÅMELDING