ENERGIBRANSJENS FAGSAMLING

4. – 5. SEPTEMBER 2019, TØNSBERG

ELSIKKERHETSKOMPETANSE 2019 er møteplassen for deg som er opptatt av sikkerhet i energibransjen.
I år møter du blant andre DNV GL, DSB, NVE, Enersys og NTE Nett med flere.

 • Lær mer om batterier i fremtidens distribusjonsnett
 • Utfordringer med stikkledningsarbeid utført av eksterne entreprenører
 • Hva er nytt i beredskapsforskriften?
 • Kvalifikasjonsforskriftens krav til bruk av LFS

KOMPETANSEHEVING, NETTVERKSBYGGING, ERFARINGSUTVEKSLING

Meld deg på!

4. SEPTEMBER

 

10:00 – 10:30   REGISTRERING AV DELTAKERE

10:30 – 10:45   VELKOMMEN

10:45 – 12:00  TILSYNSLOVEN MED TILHØRENDE FORSKRIFTER

 • Status på revisjoner av forskriftene utgitt av DSB
 • FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr
 • Endringer med ikrafttredelse 12.12.18
 • Forskrift om endring i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr
 • Erfaringer med FEK
Runar Røsbekk, DSB

 
12:00 – 13:15   LUNSJ
 
13:15 – 14:15   BEREDSKAPSFORSKRIFTEN, NY OPPDATERING MED VEILEDNING
 • Personkontroll – ansettelser og adgang til for klassifiserte anlegg og systemer.
 • Sikkerhet i digitale informasjonssystemer.
 • Sikkerhet i brytefunksjonalitet i AMS.
 • Erfaringer vedrørende tilsyn med overspenningsbeskyttelse og impulsjording.
Helge Ulsberg, NVE 
 
14:15 – 15:05   NETTKVALITET
 • Generelle veiledning i valg av måleutstyr for PQ måling, fast måling vs bærbar.
 • Målestrategi - betydningen av måling på ulike nivåer i kraftnettet.
 • PQ måling med AI - Metrum PQ4Cast
 • Metrum PQX3
 • Metrums andre løsninger for økt nytte av PQ-måling: PQWeb, integrasjon via WebAPI og MetEx eksporttjeneste.
Johan Stenfeldt, Metrum/IKM Instrutek 
 
15:05 – 15:35   PAUSE
 
15:35 – 15:55   SPESIFIKK JORDMOTSTAND
 • Jordens elektriske ledeevne
 • Hva vi trenger ledningsevnen til?
Tore Solhaug, Trainor
 
15:55 – 16:25   STIKKLEDNINGSARBEID UTFØRT AV EKSTERNE ENTREPRENØRER
 • Utfordringer
 • Risikoanalyse
 • Krav til opplæring
Kjetil Stene Skjærvik, TrønderEnergi Nett 
 
16:25 – 16:45  SIKKERHETSKORT.NO
 • Integrasjon med egne systemer
 • Sikkerhetskort i app
 • Egen sikkerhetskortbase for personellutleiere
Jørn Hedlund, Trainor 
 
16:45 – 17:00   OPPSUMMERING OG AVSLUTNING
 
19:30               MIDDAG OG UNDERHOLDNING

5. SEPTEMBER

09:00 – 09:30    HVORDAN FUNGERER KVALIFIKASJONSFORSKRIFTENS KRAV TIL BRUK AV LFS I PRAKSIS?

 • Hva menes med bruk av kvalifisert personell?
 • Kan det gjøres unntak fra kravene?
 • Hva med bruk av instruert personell i.h.t instruks?
 • Hvordan løser bransjen dette?
Johan G. Hernes, NTE Nett AS
 
09:30 – 10:00   KOMPETANSEKRAV TIL PERSON NR. 2 OG OVERVÅKER
 • Krav til "person nr. 2"
 • Krav til overvåker
Frode Kyllingstad, DSB 
 
10:00 – 10:45   VALG AV BATTERIER TIL ULIKE APPLIKASJONER
 • Drift og vedlikehold
 • Nye batterityper
 • Installasjon
Bernt Handegaard, Enersys AS 
 
10:45 – 11:15   PAUSE
 
11:15 – 12:00   BATTERIER I DISTRIBUSJONSNETT
Rapport nr 2-2018, utgitt av NVE
 • Alternativ til tradisjonelle nettinvesteringer, økonomisk gevinst?
 • Bruksområder
 • Fordeler/ulemper
 • Eierforhold
Arne Øvrebø Lie, DNV GL Energy
 
12:00 – 13:15   LUNSJ
 
13:15 – 13:45   LANDSTRØM 
 • Muligheter
 • Utfordringer
 • Forskrifter/standarder
Helge Topp, DSB 
 
13:45 – 14:25   BRUK AV BATTERIER I FREMTIDENS DISTRIBUSJONSNETT
 • Microgrid
 • Hva kan battericontainere levere?
 • Li ion batterier og sikkerhet
 • Erfaringer fra ulike prosjekter
Trond Beyer, Saft AS
 
 14:25 – 14:45   UTFORDRINGER MED NY TEKNOLOGI
 • Sikkerhetsutfordringer med tilbakemating fra f.eks. solcellepanel og second life-batterier
 • Hvordan jobbe sikkert på frakoblet anlegg.
Ole Petter Sørensen, Trainor
 
 
14:45 – 15:00   OPPSUMMERING OG AVSLUTNING

PÅMELDING

PRAKTISK INFORMASJON

TID: 4. september 2019, 10:00 – 17:00    5. september 09:00 – 15:00
STED: Hotell Klubben, Nedre Langgate 49, Tønsberg

DELTAKERAVGIFT: NOK 6 900,- inkl. lunsj.
SOSIALT ARRANGEMENT MED MIDDAG: NOK 990,- 3-retters meny, drikke og kaffe avec.
OVERNATTING HOTELL KLUBBEN: NOK 990,- pr. person i enkeltrom pr. døgn.

SPØRSMÅL? 
Trond J. Løfqvist, 95 94 12 20, trond.lofqvist@trainor.no
Geir Larsen, 90 96 88 74, geir.larsen@trainor.no

Spørsmål til foredragsholderne?
Send spørsmålene dine til konferanse@trainor.no.

UTSTILLER

Elsikkerhetskomptanse 2019 samler industri- og everksbransjen til spennende foredrag og diskusjoner. Sikre deg stand på fagsamlingen. 

For mer informajson og bestilling.

VEIBESKRIVELSE

Hotell Klubben Tønsberg

Hotell klubben

 • Adresse
  Nedre Langgate 44, 3126 Tønsberg
 • Ring hotellet
  33 35 97 00
 • Send e-post til hotellet
  front@hotelklubben.no 

Få veibeskrivelse

Veibeskrivelse

Fyll inn hvor du reiser fra og klikk få veibeskrivelese.