Program Arbetsgivardagen Kosta 7 mars 2019

Under eftermiddagen finns utöver den gemensamma inledningen och avslutningen tre olika seminariepass där du väljer det seminarium som passar dig bäst! 

11.45   Registrering öppnar

12.00   Lunch

12.45   Inledning

Svenskt Näringslivs regionchef Ulrica Bennesved hälsar välkommen.

Seminariepass 1 – välj ett av följande seminarier i din anmälan:
Miljö och hållbarhet - Agenda 2030 handlingsplan för näringslivet
Klimat, råvaruförsörjning, avfall, fattigdom - världen står inför stora utmaningar där näringslivet både kan och måste bidra. Hur kan man som företagare göra hållbar utveckling lönsamt med hjälp av de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030?
Robin Ljungar, Trä & Möbelföretagen

Finfa - Kollektivavtalad Försäkring
En enkel översikt av de kollektivavtalade försäkringarna för anställda. Hur täcker försäkringarna vid arbete efter 65, för företagare och vd och vad är egentligen deltids- och flexpension?
Julia Utbult, Finfa
Seminariepass 2 – välj ett av följande seminarier i din anmälan:
Tre varningar och ut?
Vi går igenom vilka rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har då en anställd misssköter sig.
Glenn Gunnarsson, Teknikföretagen

Kompetensförsörjning och yrkesutbildningar 
Diskussion om yrkesprogrammen, lärlingsutbildning, Yrkesvux och Yrkeshögskolan
Johan Olsson, Svenskt Näringsliv

14.20   Mingel & fika

Seminariepass 3 – välj ett av följande seminarier när du anmäler dig:
GDPR – vad har hänt och hur ser tillämpningen ut?
GDPR har inneburit en hel del nytt att tänka på vad gäller hanteringen av kunders, affärskontakters och anställdas personuppgifter. Vi går igenom de mest uppmärksammade, och kanske mest missuppfattade, frågorna såsom krav på samtycke, rätten till att få uppgifter raderade och rätten till information. Avslutningsvis berör vi vad som händer om ditt företag blir anmält eller utsatt för tillsyn.
Carolina Brånby, Svenskt Näringsliv

Infrastruktur
Effektiva och hållbara transporter är viktigt för näringslivet. Hur kommer olika politiska frågor kring bl a klimatfrågan att påverka detta?
Ulf Perbo, Transportföretagen

16.00 Avslutning
 

Talare

Ulrica Bennesved
Svenskt Näringsliv

Robin Ljungar
Trä & Möbelföretagen

Julia Utbult
Finfa

Glenn Gunnarsson
Teknikföretagen

Johan Olsson
Svenskt Näringsliv

Carolina Brånby
Svenskt Näringsliv

Ulf Perbo
Transportföretagen