NEWPATH-seminar – Scandic Hell, Stjørdal
 

07. november 2018

Program

10:00 – 10:15     Velkommen! Om NEWPATH-prosjektet; ambisjoner og utfordringer. Maja Farstad, prosjektleder, Ruralis
10:15 – 10:35     Jordbruk og klima – en statusgjennomgang. Line Meinert Rød, fagdirektør, Landbruks- og matdepartementet

10:35 – 10:50     Liten kaffepause, inkl. pausemat

10:50 – 11:10     Melkerobotisert stiavhengighet med klimakonsekvenser på bruksnivå. Maja Farstad, forsker, Ruralis
11:10 – 11:30     Hva betyr økonomiske insentiver for melkebrukenes veivalg mot lavkarbonsasmfunnet? Klaus Mittenzwei, forsker, NIBIO
11:30 – 11:50     Matsystemet rundt melk og kjøtt – på fastlåste stier? Heidi Vinge, forsker, Ruralis
11:50 – 12-10    Strukturendringer og klima. Knut Anders Hovstad, forsker, NIBIO
12:10 – 12:30     Prosjektet Klimasmart landbruk: Metode for beregning av klimagassutslipp på gårdsnivå. Dokumentasjon av effekt av tiltak. Elin Halvorsen Sikkeland, rådgiver, Norsk landbruksrådgivning
12:30 – 12:50     Norsk klimapolitikk og den viktige rollen til jordbruket. Nina Edholm, seniorrådgiver, Klima- og miljødepartementet

13:00 – 14:00     Lunsj

14:00 – 14:20     Fastlåste mekanismer? Mulig å låse opp? Katrina Rønningen, forsker, Ruralis
14:20 – 15:00     Utkast til politiske anbefalinger – med innspill og spørsmål fra deltakerne. Jostein Brobakk, forsker, Ruralis