ARBETSGIVARDAG 23 OKTOBER 2018

Kunskap, information och inspiration för dig som arbetsgivare

Fullbokat


Vi välkomnar dig som medlemsföretag i Svenskt Näringsliv till en dag fylld av det som rör din vardag som arbetsgivare och sånt som du behöver för att rusta dig inför framtiden.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer erbjuder vi tio givande föreläsningar att välja mellan. Så passa på att nätverka och fylla på kunskapsbanken tillsammans med oss!

NÄR: Tisdagen 23 oktober. Program från kl. 09.20 - 15.30. Registrering och kaffe från kl 08.30
VAR: Aros Congress Center, Munkgatan 7, 722 12 Västerås

PROGRAM

Välj det som passar dig bäst! Oavsett om du är vd, personalchef eller avdelningschef så tror vi att du utifrån vårt seminarieutbud kan komponera ihop en riktigt givande dag.

Vi avslutar dagen med en gemensam inspirationsföreläsning.

INLEDNING - 09.20 - 09.50


Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson hälsar välkommen och pratar om sin syn på företagarsverige, vad vi gemensamt måste göra för att skapa ett bättre företagsklimat och vilken roll Svenskt Näringsliv kommer spela framöver.

SEMINARIEPASS 1 - 10.00 -11.00

I spåren av #metoo

Hur ska och bör du som arbetsgivare agera för att förebygga och stoppa sexuella trakasserier? Visitas arbetsrättsjurist Lina Tidell berättar om vilka rättigheter och skyldigheter du har som arbetsgivare i dessa frågor och ger dig verktyg för att skapa en arbetsplats fri från sexuella trakasserier. Lina Tidell går igenom gällande lagstiftning och praxis på området.

Sjukskrivna medarbetare? Nya regler fokuserar på tidiga insatser

Den 1 juli infördes såväl vårdskatt som obligatoriska rehabiliteringsplaner dag 30 – vad innebär det för företagen? Kom och möt Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig, Försäkringskassan, som berättar om hur de nya reglerna kan påverka möjligheterna att få tillbaka sjukskrivna medarbetare i arbete.  

Vad händer nästa mandatperiod?

Vad kan Sveriges företagare förvänta sig av kommande fyra år? Hur kommer förutsättningarna för det svenska näringslivet att påverkas av resultatet i riksdagsvalet? Vad har vi att förvänta oss? Johan Ingerö från Tankesmedjan Timbro gör en eftervalsanalys och blickar framåt mot kommande mandatperiod.

SEMINARIEPASS 2 - 11.10 - 12.10

Missbruk på arbetsplatsen

Missbruksproblem visar sig på många olika sätt på arbetsplatsen, oavsett om det handlar om läkemedel, alkohol, spel eller narkotika. Ibland är tecknen uppenbara men ibland är de väldigt otydliga och svåra att greppa. Vilka tecken är det som det rör sig om egentligen? Charlotta Sundin, arbetsrättsjurist från Teknikföretagen, går igenom vilka skyldigheter och rättigheter du har som arbetsgivare.

Digitalisering i små och medelstora företag

Digitaliseringen är här och den påverkar oss alla. Vad kan du som företagare göra? Vad finns det att förhålla dig till? Hur kan du tänka? Vad kan du förändra? Ola Wallberg från Research Institutes of Sweden ger oss inspiration till att tänka nytt.


 

De kallas generation Y...

… och har setts som mer kritiska och krävande än någon tidigare generation. De som ska anställa den här generationen måste tänka i nya banor. Generation Y:s drivkraft, ambition och förhållningssätt gentemot sina arbetsgivare skiljer sig nämligen mot tidigare generationer. Mikaela Almerud, Svenskt Näringsliv, berättar om vad du som arbetsgivare behöver reflektera över, hur påverkar det arbetsplatsen, ansvarsförhållanden och hur man ska jobba med attraktivitet?

LUNCH KL 12.15 - 13.00

SEMINARIEPASS 3 - 13.00 - 14.00

Att leda en mångkulturell arbetsplats

Sveriges svårigheter med ett bra system för integration är i dagsläget en av våra mest debatterade frågor. Vad kan man göra och hur ska man tänka som arbetsgivare för att ta vara på den kompetens som finns hos våra nyanlända? Charlie Eldh, VD för Flens Byggelement utmanar er alla och ger tips och tankar för att lyckas.

Prao – missa inte chansen!

Från och med augusti i år är prao återigen obligatoriskt. Alla ungdomar ges möjlighet att se hur en arbetsplats fungerar, få in en fot på arbetsmarknaden och underlätta framtida studie- och yrkesval. Björn Nordén från Jobba i Västerås, som arbetar med att minska gapet mellan skola och näringsliv, berättar om hur du som arbetsgivare kan använda praktikperioder som en konkurrensfördel och som ett första steg i ditt företags kompetensförsörjning. Vad är trixen och hur kan man organisera praktiken – från ett tärande inslag till ett långsiktigt närande?
 

Arbetsskador - hur funkar det?

Linus Andersson från Finfa går igenom hur TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) fungerar. Vilka regler gäller vid en arbetsskada, vilka ersättningar kan lämnas från försäkringen, vad bör man som arbetsgivare tänka på vid en arbetsskada.

FIKA 14.00 - 14.30

SEMINARIEPASS 4 - 14.30 - 15.30

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING

Bo Rappne, känd från tv-programmet Äntligen hemma och som driver Slottsträdgården Ulriksdal avslutar Arbetsgivardagen med att berätta om sin företagarresa. ”Periodvis har det varit en ren överlevnadsinstinkt”, säger Bo Rappne. När Ulriksdals slottsträdgård växte insåg han betydelsen av en god företagskultur och ett genomtänkt ledarskap. Han har skapat en organisation som uppmuntrar utveckling och kunskapsöverföring och han lägger stor vikt vid att medarbetarna ska känna sig positiva till förändringar och att de jobbar för att bredda sin kompetens.

Hos Ulriksdals slottsträdgård har många olika människor fått en ny chans och en fot in på arbetsmarknaden. Bo berättar om hur han drivit sitt företag med glädje, men också med mycket hårt slit, hur han tagit tillvara på möjligheter och hur han ständigt arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare.

 

Deltagande är kostnadsfritt för medlemmar, lunch och fika ingår.
Bjud gärna med kollegor så att ni kan täcka in fler seminarier.

Frågor? Kontakta linda.bergstrom@svensktnaringsliv.se