Fagseminar i Hamar
November 2018
1
PÅMELDING
Program

08.45 - 09.00 Enkel velkomstservering

09.00 - 09.15 Velkommen - kort om seminaret

09.15 - 10.00 Marianne Sæterhaug: Mine erfaringer som student og dyslektiker

10.15 - 11.00 Sverre A. Holbye: Praktisk info om Lingits løsninger.

11.15 - 12.00 Jørgen Frost: Forebyggende innsats mot lese- og skriveproblemer på småskoletrinnet.

12.00 - 12.45 Lunsj

12:45 - 13:30 forts. Jørgen Frost: Forebyggende innsats mot lese- og skriveproblemer på småskoletrinnet.

13:45 - 14:30 Torbjørn Nordgård: Språkteknologi for dyslektikere.
14:30 - 15:00 Sverre A. Holbye: Bruk av hjelpemidler.


PÅMELDING
Praktisk informasjon
Fagseminaret er gratis og det blir servert en enkel lunsj.
Sted:

First Hotel Victoria

Strandgata 21, 2317 Hamar
Tlf. 62 02 55 00


Google Maps