Sista programpunkten på Blekingedagen var Cissi Dahl och Sofie Andersson från företaget Schvung, som berättade om hur de arbetar för att skapa en inkluderande arbetsmarknad i regionen. I sin verksamhet fokuserar de på att utveckla såväl individer, organisationer och samhälle.
Sofie från Schvung.
Som exempel lyfte de projektet ”MyWay”, som riktar sig till arbetslösa ungdomar mellan 18-25 år. Projektet drevs från början av NetPort Science Park, men sedan 2016 genomförs det i Schvungs regi i flera kommuner i Blekinge. Deltagarna har olika utmaningar som låg självkänsla, litet nätverk, språkliga hinder osv.

Genom att utgå från individernas förutsättningar och egna drivkrafter har projektet visat goda resultat. Framgångsfaktorerna är enligt Cissi och Sofie mångfalden i gruppen, upplevelsebaserat lärande och personlig utveckling för att hitta sin riktning i livet. Exempel på aktiviteter i projektet är studiebesök, nätverksträffar, föreläsningar och workshops. Värderingsstyrda ledare med stora nätverk har också stor betydelse för att hjälpa deltagarna vidare mot jobb eller studier.

Sammanfattningsvis konstaterade både Cissi och Sofie att ”MyWay” är ett tydligt exempel på hur man i samverkan kan stärka både individer och arbetsmarknad i Blekinge och båda hoppades på ett fortsatt förtroende från Arbetsförmedlingen för att kunna fortsätta med projektet framöver.


Se Cissi Dahls och Sofie Anderssons presentation på Youtube

Tillbaka till nyhetsbrevet