JULEKAMPANJE 2017

Gi flere barn i konfliktområder en bedre skolehverdag

Gi som bedrift Gi som privatperson

250 kr

Det er hva det koster å holde et barn i aktivitet gjennom ett år i Right To Play sine programmer.

5000 kr

Det er hva det koster å holde en hel skoleklasse i aktivetet ett år i Right To Play sine programmer.

10000 kr

Det er hva det koster å rehabilitere et klasserom, slik at omgivelsene er med på å stimulere til læring. 
 

Gi barn en bedre fremtid ved å ta del i Right To Play sine aktiveter.
 

60 millioner barn i verden går ikke på skolen. Av de som går på skolen er det 250 millioner barn som ikke har grunnleggende skrive og regneferdigheter. Right To Play jobber med å få alle barn til å fullføre skolen og øke kvaliteten på undervisningen.

Right To Play er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland. Vi gjør dette ved å fokusere på to ting: Lærerne og skolemiljøet. 

Ved å fokusere på lærerne, sørger vi for en variert og god undervisning som gjør at barna lærer mer. Vår erfaring er at lærere som tar i bruk mer inkluderende metoder i undervisningen, har barn som er aktive og lærer mer.

Ved å fokusere på skolemiljøet, både det fysiske og sosiale, sørger vi for at barna trives og har det bedre på skolen. Lærere som drastisk reduserer bruken av straff i skolen, har barn som føler seg trygge og deltar mer i undervisningen. Samtidig vet vi at barn elsker å leke, og i Right To Play er vi bevisste på det. En skolehverdag fylt med lek og aktivitet, gjør at barna bygger relasjoner og utvikler sosiale ferdigheter.