SWEDEN URBAN ARENA

Stockholm Waterfront Congress Center

8.00- 9.00 Registrering, mingel och frukost 

Program
 • 9:00 - Välkommen

  Marika Wærn,Nordic Council of Shopping Centers 
  Björn Bergman, Svenska Stadskärnor
  Marlene Hassel,Sveriges Centrumutvecklare 

 • 9.05 Milad Mohammadi, Föreläsare

  Gemensamt kan vi skapa ett hållbart samhälle
  Våra miljonprogram och förorter är den största potentialen vårt land bär på. Vi behöver skapa bostadsområden som främjar likvärdighet, utveckling och tillväxt. Människor som kommer till Sverige är något som detta land behöver mer än någonsin för att nå sin potential. Milad Mohammadi är vinnare av Årets Talare och Hugopriset för sitt innovativa och inspirerande arbete för hållbar samhällsutveckling.

 • 9.45 Sofia Kacim, Föreläsare

  Modern konsumentmakt – Millennials är vår tids mest medvetna konsumenter
  Millennials är födda digitala och använder sig av digitala verktyg för att tillgodose sina behov, vare sig det är att ta sig hem med Uber eller beställa lunch till jobbet via Foodora. De utmanar traditionella köpmönster och ställer krav på de företag de väljer att handla från. Sofia Kacim, själv millennial och återkommande föreläsare om sin generation, berättar om hur sociala medier, digitala köpvanor och syftesdrivna köpare formar den nya tidens konsumentmakt. 

10.15-10.45 Kaffe och mingel

Programmet fortsätter i kongresshallen
 • 10.45 Viktoria Walldin, Utvecklingsansvarig, White Arkitekter

  Social hållbarhet i arkitektur och stadsbyggnad
  Viktoria Walldin är partner och utvecklingsansvarig för social hållbarhet på White Arkitekter. Hon har byggt upp ett unikt team på White med fokus på den mjuka infrastrukturen som stöd för sociala aspekter i arkitektur och stadsbyggnad. Som socialantropolog, med bred erfarenhet av observationer och intervjuer, analyserar hon människors erfarenheter, handlande och behov i den fysiska miljön.

 • 11.20 Marten Sims, Europachef, Happy City

  Så kan urban design påverka vårt välbefinnande
  Sättet vi designar byggnader, områden och stadssystem har en betydande påverkan på människors välbefinnande. Marten leder Happy Citys verksamhet i Europa och berättar om kopplingen mellan stadsdesign och lycka, med paralleller från vetenskap, städer runt om vi världen och Happy citys egna experiment. Vänligen observera att detta föredrag hålls på engelska.

 • 12:00-13.00 Lunch

  Stående lunch, serveras i utställardelen.

13:00-14.30 Separata spår eller Workshop 

Valfria spår/seminarium en trappa ner i lokalerna C1, C2, C3 och C4 alternativt en workshop på 1,5 timme i A1 i stora salen (boka din plats i kansliet). Alla seminarier är 20 minuter långa med tio minuters paus för byte av rum. Du behöver inte förboka val av seminarium och du kan byta mellan rummen i pauserna.

Säkerhet C1
 • 13:00-13.20 Leif Svensson, Säkerhetschef, SAS

  Trygghet i kollektivtrafiken
  Hur kan vi skapa trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken? Vilka utmaningar finns och vad finns det för behov av lagstiftning och myndigheter? Leif talar utifrån sin erfarenhet som mångårig säkerhetschef på Jernhusen, Luftfartsverket och nu även från SAS.
   

 • 13:30-13.50 Ann-Sofie Ljungfelt, Säkerhetschef Unibail-Rodamco
   

  Köpcentrum är en hel stad ur ett säkerhetsperspektiv

 • 14.00-14.20 Rapport: Cityindex, Tobias Rönnberg, HUI Research

  Vad är egentligen ”stadskärnan” och hur ser utvecklingen ut i våra städer?
  Cityindex är en ny rapport framtagen av HUI Research och Agora som kartlägger 16 svenska stadskärnor och där en del av arbetet gått ut på att definiera begreppet stadskärna. Cityindex syfte är främst att beskriva utvecklingen inom detaljhandeln, men kartläggningen omfattar även restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna. Vid seminariet redovisas slutsatserna av denna kartläggning.

  Moderator: Erik Engstrand, Safe Shoppingcenters

Internationell utblick C2
 • 13:00-13.20 Steve Collis, Strategic Director, JPH Design

  När världar kolliderar – “The mallpartment store” 
  Steve kommer att berätta om sin långa erfarenhet från den asiatiska retail marknaden och berätta om en retail trend som utvecklas snabbt & får fotfäste runt om i världen. Vänligen observera att detta föredrag hålls på engelska.
   

 • 13:30-13.50 Richard Moulds, Associate Director at JLL Foodservice Consulting

  Framgångsrika F&B koncept inom Retail Real Estate
  Richard Moulds ger en inblick i resultaten från den senaste rapporten från JLL och ICSC: “Food & Beverage within Retail Real Estate”. Insikter från rapporten visar hur man framgångsrikt navigerar möjligheterna inom F&B, indentifierar risker och planerar för en lyckad integering av F&B i shoppingcenters.

 • 14:00- 14.20 Magnus Leydner, VD Beijing 8

  Act like a retailer, think like a brand
  Urbaniseringen driver nya beteenden inom F&B och matkoncept spelar en allt större roll i utvecklingen av nya handelsplater. Magnus berättar om vikten av flexibilitet och ett tidigt engagemang i planeringsprocessen.

  Moderator: Karin Klingenstierna

Stadsutveckling C3
 • 13.00-13.20 Fredrik Bergström, WSP och Göran Cars, Professor i Samhällsplanering vid KTH


  Kommersiellt framgångsrik stadsutveckling – Flytten av Kiruna
  Fredrik och Göran berättar om utvecklingsplanen för den nya stad som ska byggas när den existerande måste avvecklas på grund av expansionen av Kiruna stads gruva. Vad är viktigt när man skapar en ny stadskärna. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna?

 • 13.30-13.50 Kathleen Hahne och Jonas Lissel, Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler – Selma stad

  Hur bygger man ett helt nytt stadsdelstorg i dag?
  Selma Lagerlöfs Torg håller på att förvandlas till en välkomnande och trygg stadsdel med framtidstro och kontinuitet från historien och nutiden. Under de närmaste åren kommer torget att genomgå en stor omvandling, som ger möjlighet till utökade handelsytor med plats för både befintliga och nya företag.

 • 14.00-14.20 Jesper Örtengren, Vasakronan

  Tänk på city som ett köpcentrum
  Kan vi tydliggöra och förenkla utvecklingsarbetet genom att se citykärnan som ett köpcentrum? Jesper berättar om Vasakronans stråk och platsutvecklingsarbete genom att använda varumärkestänk i stadsutveckling.


  Moderator: Marlene Hassel, Sveriges Centrumutvecklare 

Kundupplevelse & kommunikation C4
 • 13:00-13.20 Katarina Walter, VD Antrop

  Hitta utvecklingspotentialen i din tjänst genom att förstå dina kunder
  Hör om handfasta metoder för att omsätta kundinsikter och prototypa upplevelsen av era tjänster – över både fysiska och digitala kontaktytor. Katarina kommer att visa exempel från hennes arbete tillsammans med Swedavia i kundcentrerad tjänsteutveckling på Arlanda. 
   

 • 13:30-13.50 Katarina Bergegård, Loppi och Influact

  Influencer marketing
  Lyssna på hur de digitala påverkarna hjälper dig att nå ut i det snabbrörliga medielandskapet. Influencer marketing växer kraftigt som marknadsföringsdiciplin, i takt med en allt större reklamtrötthet där ad-blockers och ”gammelmedia” överges till förmån för nya sociala medier. Förra året växte investeringarna inom influencer marketing i Sverige med 40%. Men vad innebär influencer marketing, hur gör man och vilket blir resultatet?

 • 14:00-14.20 Magnus Pettersson, VD Royal Design & Rum 21

  Från e-handlare till e-tailor
  Retail + online = e-tail. Genom ett starkt e-tailkoncept möter Royal Design kunden i alla kanaler. Kundförtroendet är starkt online men genom de fysiska butikerna får kunden inspiration som ytterligare ökar e-handeln för bolaget. Beviset för framgången är priset som Årets Butik 2017 i Designbase Awards.

  Moderator: Björn Bergman Svenska Stadskärnor

Workshop A1
 • 13.00-14.30

  Designing the happy shopping center, (Rum A1, stora hörsalen)

  Case: Linden Shopping Center, Norrköping

  Fastighets AB Lundbergs har plannerat en ombyggnad av centrumet under 2018–19. Ombyggnationen kommer att skapa ett större och luftigare atrium i en inredning i trä och ökad känsla av rymd. Denna utvecklingsprocess skapar en möjlighet för våra workshop deltagare att fundera över hur köpcentummet bättre kan fungera som en plats för sociala möten, platsförankring och utvecklandet av en djupare relation till omgivningen vilket kan skapa gladare och friskare människor
   
  Denna workshop är framtagen för en grupp av max 40 personer och kommer att fokusera på de viktigaste aspekterna av hälsa och välmående: sociala möten.
   
  Vänligen observera att workshopen hålls på engelska. 

14.30-15.00 Kaffe och mingel

Programmet fortsätter i stora hörsalen
 • 15.00 Presentation av våra premiumsponsorer
 • 15.15 Kathleen Rawson, VD Downtown Santa Monica 

  Kathleen har under de senaste 20 åren arbetat som VD för Downtown Santa Monica, Inc. (tidigare Bayside District Corporation) i USA. Ett privat ideellt företag som samarbetar med staden Santa Monica och tillsammans utvecklar de program för att öka aktiviteten i området. Organisationen är också rådgivare i frågor relaterade till centrumkärnan i Santa Monica. Vänligen observera att denna föreläsning är på engelska.

 • 15:45 Rapport: ”Future of Nordic Retail”, EY & Kairos Future

  Vilka trender måste butikskedjorna agera på idag för att vara konkurrenskraftiga imorgon?
  Handeln är i drastisk förändring. Köpbeteenden utvecklas snabbare än någonsin och digitaliseringen skapar helt nya affärsmodeller. För att behålla sin konkurrenskraft och fortsätta vara lönsamma måste vi hitta balansen mellan vad som tidigare fungerat och vad som måste förändras framöver. EY:s och Kairos Futures rapport ”Future of Nordic Retail” tar avstamp i de nu starkaste drivkrafterna inom samhälle, handel, konsument- och köpbeteende, och förutspår vilka effekter vi kommer se av dem framöver. 

  I en paneldiskussion ger några av branschens experter sin syn på framtidens handel.
  Medverkande:
  – Jennifer Rock-Baley, Partner, EY
  – Jörgen Jedbratt, Senior partner, Kairos Future
  – Malin Reynold, Etablerare Lindex
  – Carl Strufve, Nordic Director Grosvenor
   

 • 16.20 Per Schlingmann

  Framtidens attraktiva plats
  Våra städer och stadskärnor är i förändring och i sitt föredrag berör Per Schlingmann några av de viktigaste faktorerna och om hur detta påverkar attraktionskraften för städer och mötesplatser, hur handeln och konsumtionsbeteenden förändras och vad som kommer att prägla framtidens attraktiva platser.

 • 17.00 Drinkmingel
 • 18.45 Galamiddag, underhållning och prisutdelning
   

Karta

Adress

 • Sweden Urban Arena
  Stockholm Waterfront Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm
 • Kontakt
  info@ncscnordic.org 

Vägbeskrivning