Lingit kurs og fagseminar
Kurs Fagseminar
Lingit tilbyr kurs i bruk av både Lingdys-programmene, Textpilot og Lingpilot for Mac.  Lingits fagseminarer setter fokus på dysleksi og tilrettelegging for personer med lese- og skrivevansker.
Kursene gir grundige innføringer i hvordan programmene bør brukes. Det blir også lagt vekt på hvordan de kan tilpasses den enkelte brukers behov. Fagseminarene er gratis, og alle som er interesserte, er hjertelig velkomne til å melde seg på og delta.
Les mer om kurs
Les mer om fagseminar