Anmälan Diatecdagarna 2024

Glöm inte att ange eventuellt refnr/namn som önskas stå på fakturan.
Förnamn
Efternamn
E-post
Yrkestitel
Arbetsplats/klinik
Postadress, Postnummer och Ort
Fullständig adress alt epost för faktura
Ref.nr/namn på faktura
Mobilnummer
Ange här om du EJ kommer att delta på middagen den 2 oktober
Ange om du har några kostallergier,etc
Eventuellt meddelande till kursarrangören