Här kan du beställa ditt exemplar av antologin 
"Pandemin stängde gränsen. Hur gör vi vid nästa kris?"
1. Namn
Adress
Epost
Hur vill du att boken levereras?


Hur många böcker vill du beställa?


Om du önskar beställa fler än två exemplar, kontakta Maria Andersson: maria.andersson@svinesundskommitten.com