Anmälan till

Marin kunskapsdag på Tjärnö 
Kurs för kommunala politiker och tjänstepersoner 

Tjärnö marina laboratorium
 8 april 2024, kl 08:30-16:30

Registrering
Förnamn
Efternamn
E-post
Telefonnummer
Kommun/Organisation
Allgerier och specialkost

 
Godkänner du att bilder från kunskapsdagen publiceras ex. på sociala medier och på vår hemsida?

Jag godkänner att mina uppgifter sparas för att administrera min anmälan.