Förutsättningar för medlemskap
 
Medlem skall vara oberoende* patentbyrå, med hemvist i Sverige. Med oberoende patentbyrå avses företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom immaterialrättens område, nämligen i patent-, varumärkes- och mönsterärenden och som är kompetenta och seriöst verksamma inom dessa områden och som har ett flertal sinsemellan oberoende uppdragsgivare.
 
Företaget skall ha varit verksamt i minst ett år samt ha en omsättning på minst 2 MEK.
Företaget skall inom det eller de områden som är relevanta ha personal med auktorisation enligt följande:
Patent:                   Minst en European Patent Attorney eller svenskt auktoriserat ombud anställd
Varumärke:          Minst en European Trademark Attorney anställd
Design:                 Minst en European Design Attorney anställd
 
I ansökan skall två referenser anges. För mer specifik information, se Sepafs stadgar (punkt 4. Medlemskap).

 
* Oberoendet innebär att objektiviteten i rådgivning inte kan ifrågasättas. Detta betyder att klienten skall känna sig trygg att t.ex. ägare hos patentbyrån inte kan misstänkas utnyttja information till klientens nackdel.

Kontaktuppgifter
Organisationsnummer
Företagsnamn
Epost
Besöksadress
Postadress
Telefon
Behörig firmatecknare
Kontaktperson
Omsättning
Verksamhetsstart
Antal anställda
Verksamhetsområden

 
Om ni har verksamhetsområde patent, varumärke och/eller design så ange minst ett relevant namn på medarbetare per aktuellt område
European patent attorney
Svenskt auktoriserat ombud
European trademark attorney
European design attorney
Referenser
Referens 1
Referens 2
Jag intygar att jag är behörig firmatecknare