Blått Hjerte billettfond

Privatpersoner kan søke om støtte til å dekke sesongkort på Marienlyst for 2024 sesongen. Det er også mulig å søke på vegne av andre. Søknaden vil bli gjennomlest av et lite utvalg internt i klubben og informasjonen vil bli behandlet konfidensielt.

De som blir plukket ut til å motta sesongkort vil bli kontaktet direkte. 

 

Kontaktinfo
Fornavn
Etternavn
E-post
Mobil
Søker du på vegne av deg selv eller andre?
Hvor mange sesongkort søker du om?
Max antall 5 sesongkort pr. søknad
Søknadstekst - gi en kort begrunnelse på hvorfor du søker støtte til sesongkort og hvem du søker støtte for.
Presiser gjerne antall barn og deres alder dersom søknaden også gjelder barn.
Hvilket felt ønsker du sesongkort på?