Anmälan till workshop i utställningen tillsammans med
Outmeals & Adda
5
 december 08.30 - 08.45

Är ni beredda på framtidens svarta svanar?

En workshop om krismat i offentlig- & samhällsviktig verksamhet. Lösningar, färdiga ramavtal och bra mat. Vi visar hur ni går från ord till handling med er livsmedelsberedskap, genom goda exempel och lösningar som redan finns på plats idag.

Outmeals
Adda

Anmälan Workshop
Förnamn
Efternamn
Titel
Företag