Anmälan till workshop i utställningen tillsammans med
Sparc Group

6 december 10.15 - 10.30

Skydda skyddet


Att skydda sina OT miljöer är idag en lika viktig del av verkligheten som att skydda sina användare. Vilka krav bör vi ha på säkerheten bakom den infrastruktur som installeras och vem bör bära ansvaret? Vi diskuterar vikten av samverkan mellan Cybersäkerhet och traditionell säkerhet, vi ställer frågor kring produkterna och hur noga bör man vara i valet av tillverkare?

Sparc Group

Anmälan Workshop
Förnamn
Efternamn
Titel
Företag