Anmälan till workshop i utställningen tillsammans med
Ansvar Säkerhet

5 december 14.50 - 15.05

Kan du garantera att du inte har illegal arbetskraft

Workshop med introduktion kring arbetslivskriminalitet, ett samhällsproblem som leder till att människor utnyttjas, företag inte kan konkurrera på lika villkor och att skattepengar går till företag som inte har rätt till dem. Under denna workshop berörs frågan hur ni kan arbeta strukturerat med att förebygga och hantera risker förknippade med illegal arbetskraft, korruption, arbetslivskriminalitet och brottsligheten som är närliggande.

Jessica Löfström, Grundare, Ansvar Säkerhet
Eva Chmielewska, Jurist

Anmälan Workshop
Förnamn
Efternamn
Titel
Företag