Anmälan till workshop i utställningen tillsammans med 
Scutus Security Group

5 december 11.30 - 12.00

Motverka penningtvätt och infiltration

Omfattningen på den organiserade brottslighetens vinster gör alla till måltavlor. Nuläge, prognos och vad kan vi göra.

Rolf Trelje, Säkerhetsrådgivare, Scutus Security Group
Anmälan Workshop
Förnamn
Efternamn
Titel
Företag