Anmälan till workshop i utställningen tillsammans med
Guardtools

5 december 10.30 - 10.45

Digitala verktyg för det nya normala

Vi ser ett stort behov av effektiva digitala verktyg i optimerade flöden för detta nya normala, och det vill vi samtala om. Med er – ni som jobbar med säkerhet, trygghet, kris och beredskap – som är satta att möta kraven på nulägesbilden, åtgärdsplanerna och nya direktiv.

Vi presenterar också en rykande färsk GuardTools-nyhet som lanseras 2024, missa inte den!

Peter Andreasson, VD Blue Mobile Systems
Peter Wahlgren, Vice VD, Blue Mobile Systems
Ylva Smedberg, moderator

Anmälan Workshop
Förnamn
Efternamn
Titel
Företag