HANDSLAGET 2024

Priset för årets främsta offentliga upphandling!
Priset tillfaller den eller de som genomfört, alternativt medverkat till, en synnerligen god affär/upphandling inom offentlig förvaltning. Priset kan även tillfalla en eller flera personer som genom engagemang och skicklighet arbetat med att utveckla upphandlingsfunktionen genom att, till exempel, kompetenssäkra organisationen, stimulerat till nytänkande eller bidragit till en sund utveckling inom offentlig upphandling.

I formuläret nedan kan du nominera den person som du tycker förtjänar lite extra uppmärksamhet för sitt arbete.

Nomineringen stänger 23 augusti 2024!

Jag föreslår följande person:
Motivering:
Titel (nominerad)
Organisation (nominerad):
E-post (nominerad):
Telefonnummer (nominerad):
Information om dig som nominerar:
För- och Efternamn:
E-post:
Telefonnummer:
Titel
Organisation