Takk for at du abonnerer på nyhetsbrev om byggesak fra Holte!

Vi bruker mye tid og ressurser på å lage disse nyhetsbrevene og innholdet knyttet til dem.
Derfor ønsker vi tilbakemelding fra deg som mottar nyhetsbrevene.

 
Er disse nyhetsbrevene nyttige for deg?


Av nyhetsbrevene vi sender ut, hva er mest interessant for deg?Ønsker du at vi skal fortsette med slike nyhetsbrev?


4) Har du noen innspill, ønsker eller kommentarer du vil dele med oss?