Anmälan
Förebygg vibrationsskador!
Information för arbetgivare och skyddsombud

9 maj 2023. kl 13:00-14:30


* = Obligatoriskt fält
Namn*
Yrkestitel
E-postadress till arbete *
Din arbetsplats *
Postadress (till arbetet) *
Postnummer, ort (till arbetet) *
Telefon (till arbetet) (även riktnummer) *
Har du någon särskild fråga du vill ta upp kan du redan nu skriva ner den här.
Övriga önskemål/tillgänglighetsbehov (valfri)

Dina personuppgifter samlas in och behandlas för det ändamål som formuläret beskriver.
skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.