Registrering for Oracle Apps-kunder i Norge

Vær vennlig og fyll inn
Navn hovedkontakt
E-mailadr
Firma
Oppgi gjerne flere aktuelle kontakter i ditt selskap
navn - mailadr - telefon
Hvilke Oracle Apps-løsninger har dere?
sett kryss
ERP
HCM
CRM
Annet
Evt kommentarer