ANMÄLAN till

Referensgrupp sexualitet, samtycke och relationer (digitalt)

Datum och tid: 16 juni 2021 kl. 09.00-11.30

Plats: Digitalt (länk skickas ut en tid före nätverksträffen)
Fyll i uppgifterna:

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Verifiera e-post
Befattning/uppdrag
Kommun
Kostpreferenser (t.ex. allergier):
Behov av särskild anpassning på grund av funktionsnedsättning:
Samtycke för personuppgifter