Bestillingsskjema for trykktesting av gassflasker

Før du sender inn gassflasker til trykktesting hos oss, må du fylle ut skjemaet under slik at vi har all nødvendig informasjon.
Flasken sender du til:

SG Safety AS
Røynebergsletta 20
4033 Stavanger

 


Kontaktinformasjon
Kunde/ Firma
Kontaktperson
E-postadresse
Mobiltelefon
Returadresse
Fakturaadresse
Faktura merkes med

Hvor mange flasker skal trykktestes?

 
Flaskestørrelse i liter

 
Innhold

 
Vil flaskene ankomme tomme?


Ventiltype
(oppgis kun hvis du har informasjonen tilgjengelig)
Retur?


Spesielle hensyn eller avtaler?