Välkommen till anmälan om att delta på träningstillfällen för digitala möten i Teams, Zoom och Google Meet.

Här anmäler du dig för att vara med på ett av våra träningstillfällen. Om det finns intresse av fler träningstillfällen efter datumen nedan kommer vi att erbjuda fler. 

När du anmält dig kommer du bli inbjuden till det digitala möte vid de tillfälle du valt utifrån den e-post adress du fyllt i.
Registrera din anmälan:

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Yrkestitel
Företag eller organisation
Mobil tel
Vilket/vilka träningstillfällen vill du delta i?
Du kan välja ett eller flera. Tiden är alltid kl 10-11.