ANMÄLAN

Utbildning/Workshop om Barnkonventionen

Datum och tid: Tisdag 17 december 2019 kl. 8.30-12.00

Plats: Hälsokällan, Stömstadsvägen 48, Uddevalla
Fyll i uppgifterna:

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Verifiera e-post
Befattning/uppdrag
Kommun
Fakturaadress
Fakturareferens/ID
Kostpreferenser (t.ex. allergier):
Behov av särskild anpassning på grund av funktionsnedsättning:
Samtycke för personuppgifter