ANMÄLAN till Nätverksträff för Gruppledare DISA


Datum: 15 novemer
Tid: 9.00-12 00

Plats: Hälsokällan, Strömstadsvägen 48, Uddevalla
Fyll i uppgifterna:

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Verifiera e-post
Befattning/uppdrag
Kommun
Förvaltning/enhet
Fakturaadress
Fakturareferens/ID
Kostpreferenser (t.ex. allergier):
Behov av särskild anpassning på grund av funktionsnedsättning:
Samtycke för personuppgifter